Аннотация

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Уголовно-процессуальное право». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.

Аннотация

В учебнике рассмотрены вопросы теории и практики становления и развития политических институтов с позиции неоинституционализма. Большое внимание уделено вопросам генезиса и основным этапам эволюции государства, проблемам взаимодействия основных политических институтов и гражданского общества, надгосударственным политическим образованиям. Предложен сравнительный анализ классического институционализма и актуальных форм современного неоинституционализма. В учебнике в концентрированном виде представлена информация об основных научных дискуссиях, касающихся основных политических институтов, а также о формальных и неформальных практиках функционирования этих структур. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программе «бакалавриат» по направлениям «политология», «социология», «конфликтология», «международные отношения». Он может быть полезен также для магистрантов и аспирантов обществоведческих направлений, а также для самообразования всех интересующихся политическими проблемами и развитием политической науки.

Аннотация

В очередной, десятый выпуск сборника вошли материалы Межрегиональной конференции «Дни истории в СПбГУ», которая состоялась 13–22 октября 2016 года в Санкт-Петербургском университете. В отличие от предыдущих, нынешний выпуск включает три части: научные статьи, воспоминания и студенческие работы, освещающие отдельные сюжеты Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Авторы статей – это преподаватели и студенты СПбГУ Предназначен научным сотрудникам, преподавателям и студентам.

Аннотация

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Теория государства и права». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки его изучить, а также подготовиться и успешно сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.

Аннотация

В основу данного пособия положены материалы одноименной дополнительной образовательной программы повышения квалификации, реализуемой в СПбГУ в форматах очного и дистанционного обучения. В издании рассмотрены управленческие и правовые основы социального предпринимательства, проанализированы особенности соответствующих бизнес-моделей, раскрыты вопросы управления стоимостью проекта и разработки плана маркетинга, актуальные для этой специфической формы социально ответственного бизнеса. Пособие адресовано слушателям, обучающимся на программе «Управление проектами в области социального предпринимательства», преподавателям и студентам, представителям бизнеса и некоммерческих организаций – всем потенциальным и действующим социальным предпринимателям.

Аннотация

«Русско-украинский исторический разговорник» составили портреты самых «спорных» фигур российской и украинской истории от князя Владимира до Степана Бандеры. Каждый из портретов написан в соавторстве двумя историками из двух стран, задача авторов – отделить научные знания от наслоений политической мифологии и выработать единый, непротиворечивый и бесконфликтный образ прошлого для современных России и Украины.

Аннотация

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Философия». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.

Аннотация

See unikaalne raamat valgustab inimeste kõige aktuaalsemaid terviseprobleeme täiesti uues valguses.Moodsas meditsiinis on iga arst spetsialiseerunud oma kitsale erialale- kehaosale või organile, unustades, et organism on terviklikult toimiv süsteem. Antud raamat edastab lihtsaid ja praktilisi teadmisi sellest, millised on meie organismi tegelikud vajadused, kuidas tugevdada oma tervist, elamaks haigusteta, kuidas kiiremini taastuda,olles juba haigestunud, teadvustada endale haigustekitajate- viiruste, seente, bakterite ja usslaste toimet ehk parasiitlust ja nende elutegevuse tagajärgi meie organismis. Tervise säilitamiseks soovitab dr. Olga Butakova just nimelt kompleksset ehk tervikliku lähenemist organismile kui tervikule,mis käivitab organismis isiklikud energiaresursid tervise taastumiseks. See omakorda viitab sellele, et alustame tervenemist haiguse põhjuse likvideerimisega mitte tagajärgede kustutamisega. Tuleneb ju ka sõna tervis sõnast tervik- terviklik. Olga Butakova lõpetas Leningradi Meditsiini Instituudi 1982. a. Pärast seda töötas aastaid terapeudina. Täiendanud on ta end veel kardioloogia, kliinlise lümfoloogia, toksikoloogia, dietoloogia, rehabilitoloogia, nõelravi, refleksoteraapia, iirisdiagnostika, maassaaži, füsioteraapia jms vallas, uskudes, et enesetäiendamine on pidev protsess. Töötanud on ta nii jaoskonnaarstina, kiirabioskonna juhatajana kui ka peaarstina. Kiirabiarstina töötades hakkas talle tunduma mõttetuna inimese elu pikendamine vaid mõneks hetkeks… Ta mõistis, et inimesed ei tohiks sattuda reanimatsiooni nii sageli ega ka nii noorelt! Seetõttu tekkis soov omandada veel üks haridus – õpetaja oma, et õpetada inimesi õigemini elama, sööma, liikuma ja ennast hoidma. Nii omandaski ta meditsiinivaldkonnas väga haruldase kvalifikatsiooni, saades pedagoogiliste teaduste kandidaadiks. Lisaks on dr. Butakova ka akadeemik ÜRO juurde kuuluva Rahvusvahelise Informatsiooni Akadeemias, "Tervisekaitse ja keskkonna ohutuse" osakonna juhataja ja Moskva Tervise Taastamise Instituudi peaarst. Ta on välja töötanud praktilise süsteemi, kuidas säilitada tervist eranditult looduslike vahendite ja preparaatidega. Põhjalik ja väga sisutihe raamat kõigile, kes soovivad rohkem aru saada keha toimemehhanismidest.

Аннотация

Personalijuhtimise käsiraamatu kolmas väljaanne. Esimese väljaande ilmumisest on möödas kümme aastat. Kui teine trükk oli esimese värskendus, siis nüüd on käsiraamat läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Võib-olla isegi tublisti muutunud, nagu on seda ka personalitöötaja roll organisatsioonis. Käsiraamatu koostajaks on Egle Saska. 11 põhiautorit on teinud suure ja põhjaliku töö oma teema lahtiselgitamiseks, kaasatud on 45 kaasautorit, kes jagavad oma praktilist kogemust peatüki teemal.

Аннотация