Аннотация

Mazkur seriyadagi navbatdagi kitobimiz «Ur, to'qmoq» deb nomlanadi. Unga o'zbek xalq ertaklari turkumidagi sara ertaklar kiritildi.Kitoblarimiz ota-onalar tomonidan farzandlarga hikoya qilib berilishini istab, ularni ham lotin, ham kirill alifbosida nashr etdik. Umid qilamizki, kitobni faqat sotib olish bilan cheklanmaymiz, balki ularni ertakka chanqoq bolajonla-rimizga o'qib berib, ular bilan ertak doirasida suhbatlar uyushtiramiz, birgalikda mulohaza qilamiz.

Аннотация

Mazkur seriyadagi navbatdagi kitobimiz «Ur, to'qmoq» deb nomlanadi. Unga o'zbek xalq ertaklari turkumidagi sara ertaklar kiritildi.Kitoblarimiz ota-onalar tomonidan farzandlarga hikoya qilib berilishini istab, ularni ham lotin, ham kirill alifbosida nashr etdik. Umid qilamizki, kitobni faqat sotib olish bilan cheklanmaymiz, balki ularni ertakka chanqoq bolajonla- rimizga o'qib berib, ular bilan ertak doirasida suhbatlar uyushtiramiz, birgalikda mulohaza qilamiz.

Аннотация

Bu risolada buyuk vatandoshimiz, o'rta asrning buyuk qomusiy olimi, astronomiya, matematika, geografiya va boshqa ilmiy yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatgan, sharqda Farg'oniy, Yevropada Alfraganus taxalluslari bilan mashhur bo'lgan Ahmad Farg'oniy haqida ma'lumotlar to'plangan.

Аннотация

Bu risolada buyuk vatandoshimiz Muhammad ibn Muhammad ibn Tarxon ibn Uzlog' Forobiy at-Turkiy, kunyalari Abu Nasr, Sharqda «Muallimi soniy» (Ikkinchi muallim) nomi bilan mashhur bo'lgan ulug' mutafakkir, ensiklopedist, faylasuf olim haqida ma'lumotlar to'plangan.

Аннотация

В данной рекомендации речь ведется нашем бесценном богатство – о здоровье. Рассказ о том как быть здоровым, очистить свой организм, правильно питаться и вести активный образ жизни. Также освещаются факторы влияющие на кровообращение, нормализацию и повышение иммунитета. Предназначена для всех кто стремится восстановить свое здоровье.

Аннотация

"Ovqatlanish gigiyenasi fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma" tibbiyot institutlari tibbiy profilaktika fakulteti talabalari va kollej o'quvchilari, davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlari amaliyot vrachlari uchun mo'ljallangan. Ushbu o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan amaldagi 5510300 «Tibbiy profilaktika ishi» oliy ta'lim davlat standarti va kvalifikatsion dasturi asosida tuzilgan.

Аннотация

Илмий, услубий ва амалий тавсияномада давлат таълим стандартининг уз­лук­сиз (олий) таълим тизимидаги мақсади ва вазифалари, роли ҳамда функциялари ҳақидаги материаллар келтирилган. Давлат таълим стандартини шакллантириш масалалари, ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш тартиби, унинг рақобатбардош кадрлар тайёрлашни кафолатловчи таълим турлари бўйича таълим дастурларини модернизация қилишдаги, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация техноло­гия­ларини жорий этишдаги таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш ва такомиллаштириш бўйича амалга ошириладиган масалалар ёритилган.Ушбу тавсиянома, биринчи навбатда, давлат таълим стандартларини ишлаб чиқувчилар, профессор-ўқитувчи мураб­бий­лар, таълим жараёнини ташкил этувчилар, ишлаб чиқариш ва илм-фан арбоблари, таълим ва жамоат ташкилотлари вакиллари учун мўлжалланган. Ундан магистрантлар, илмий-тадқиқотчи-изланув­чилар, таълимнинг бошқа­рув органлари мутахассислари ҳам фойдаланиши мумкин.

Аннотация

В книге рассматривается вопрос о происхождении и истории древних государств Шумера и Этрурии и их влияния на формирование человеческой цивилизации.

Аннотация

"Kitobda fan, ta'lim va ishlab chiqarish sub'ektlari o'zaro manfaatli integrasiyasining ilmiy-nazariy asoslari, uning modellari, bu yo'nalishda jahonda to'plangan tajriba tahlil etiladi, O'zbekiston iqtisodiyotini modernizasiyalash, milliy innovasiya tizimini yaratish va rivojlantirishda ilmiy va ta'lim muassasalari, biznesning roli va o'rniga baho beriladi, fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish vazifalariga to'xtaladi. «Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integrasiyasi» kitobi oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari va talabalari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, innovasiya faoliyatiga qiziquvchi kitobxonlarga mo'ljallangan."

Аннотация

Ushbu mo'jaz to'plamda adabiyotga, ijodga ixlosi baland yosh ijodkor Baxtiyorning she'riy mashqlari jamlangan. She'rlari sodda va ravon.Unda beg'ubor qalbning toza kechinmalari va iliq bir samimiyat bo'rtib turadi. Baxtiyor Nasriddinovning ushbu ilk to'plamidan o'rin olgan eng sara she'rlar sizlarni ham befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz.