Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Savaş ve Barış; kaleme alındığı çağın, coğrafyanın sınırlarını aşan ve neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen, evrensel niteliğe sahip bir başyapıttır. Eser; yaşamın anlamını arayan, manevi sırra erişmek isteyen her insanın mutlaka okuması gereken klasikler arasındadır. 1805-1812 yılları arasında Rus halkı, birtakım savaşlara dâhil olmaktadır. Fiziki savaş cephede sürdürülürken asıl ve belki de daha zorlayıcı olan savaş, bizzat insanların içinde verilmektedir. Bir tarafta işgal altında olan vatanı savunmaya çalışan ordu, diğer tarafta ise lüks yaşamlarından taviz vermeyen sosyete toplumu bulunmaktadır. Aslında silahlar, asıl olarak insan ile insani değerler arasında çekilmektedir. Dolayısıyla bu savaşın kazananı da kaybedeni de yine kişinin kendisi olacaktır. Savaş ve Barış; okurunu tarih sahnesinin detaylarına tanık ederken perde arkasını da göstererek gerçek bir “savaş”ın ve daima bulunması ümit edilen “barış” arayışının içerisine çekecektir. Bu arayışın yolu ise mutlaka iyilik ve sonsuz sevginin keşfinden geçecektir. “Aşk, ölümü engelliyor. Aşk, hayattır. Hayattan anladığım her şeyi, sevdiğim için anlıyorum ancak. Her şey, sevdiğim için vardır. Her şey yalnızca aşkla birbirine bağlanır. Aşk, Tanrı’dır. Ölmek; benim için, aşkın bir parçası için evrensel kaynağa dönmektir.”

Аннотация

Bu eseri, diğer İslam tarihi eserlerinden ayıran en önemli özellik, Osmanlıca olarak son derece açık ve akıcı bir dille yazılmış olmasıdır. Bir tarih kitabı olduğu hâlde, üslubundaki bu akıcılık okuyucuyu âdeta kendine bağlar ve sürükler. Bu yüzdendir ki yıllar boyunca çok okunan ve birçok baskısı yapılan bir kitap olmuştur. Bu açıdan eser, dili ve kullanılan üslup bakımından çok sayıda yazar tarafından takdir edilmiştir. Yaşamış olduğu dönemin en büyük ilim adamlarından biri olarak kabul edilen Ahmet Cevdet Paşa; tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyolog vasıflarıyla ön plana çıkmıştır. Tarih sahasında müverrih sıfatıyla dikkat çekmiş, klasik Osmanlı tarihçiliğine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Tarihçilik, tarih felsefesi ve metodolojisi açısından eski vakanüvis tarihlerinden farklı yeni bir anlayışın yolunu açmıştır. Yazmış olduğu eserlerde tarihçiliğin önemli ilkelerinin genelini uygulamıştır; bu nedenledir ki kitapları her dönem için kabul ve takdir görmüştür.

Аннотация

İlk kez 1846 yılında yayımlanan Kuzin Bette, Balzac’ın en önemli romanlarından biri olup, birçok eleştirmen tarafından da yazar için bir dönüm noktası sayılmıştır. Balzac romanı, ölümünden üç yıl önce, aralıksız iki ay boyunca çalışarak kaleme alır. Romanın geçtiği 19. yüzyıl Fransa’sı, toplumsal ve ekonomik büyük değişimlerin yaşandığı, paranın ve satın aldıklarının her şeyin önüne geçtiği bir yerdir ve elbette Hulot ailesi de bundan nasibini alır. Romana adını veren Kuzin Bette, çirkin ve yoksul olmasının, evlenememesinin bedelini ailesinden intikam alarak, onlara her fırsatta kötülük yaparak ödetmek ister. Çoğu kez bunda başarılı da olur. Felakete sürüklenen ailede; erdem, merhamet ve sadakat kötülükle sınanır hep. İkiyüzlülük ve ihtiras, her güzel hissi ezer geçer… Balzac gerçekçidir; kaleminden çıkan her bir karakter kendinden bekleneni yapar, hem de eksiksiz. Nedamet getirmez onun kötüleri ve kötülüğe tevessül etmez onun iyileri…

Аннотация

Tolstoy'un eşsiz eserleri arasında yer alan «İnsan Neyle Yaşar?» manevi bir vasiyet niteliği taşımaktadır. İnsanın içinde ne olduğu, insana neyin verilmediği, insanın neyle yaşadığı sorularına cevaplar arayan herkesi Tolstoy, sevgi ve umutla güçlü bir şekilde cevaplayacak… «İnsanlar, kendileri için kaygı çekmekle yaşadıklarını sansalar da onların aslında sadece sevgiyle yaşayabildiklerini anladım.» Kitapta yer alan diğer hikâyeler: İlyas Çilekler Kıvılcımı Söndürmezsen Ateşi Zapt Edemezsin Üç Ölüm

Аннотация

Аннотация

Аннотация