Аннотация

We have evolved to enjoy sleep, sex and sweets – and so we do. But negativity permeates our lives too: we are drawn to murder and violence on the news; we remember the schoolyard bully as if it was yesterday, and we are taught to accept boring education. It is in our genes, but it is also deeply ingrained in our culture. We must pull ourselves together! This is the message from Hans Henrik Knoop, Associate Professor at Aarhus Univesity, President of the European Network for Positive Psychology. If we create the right conditions for growth and self-regulation, we can raise ourselves above primitive desires to achieve far greater well-being.

Аннотация

Sporgsmal om lAereres personlighed og personlige relationers vigtighed for elevers lAering unddrager sig videnskabelig begribelse. Didaktiske handlingsanvisninger pa disse omrader er i bedste fald nyttelose.Denne bog modsiger den dominerende politiske diskurs pa skoleomradet: At der kan opstilles klare mal for undervisningen, som enhver lAerer gennem den rette indstilling og de rette metoder kan opfylde. Med afsAet i psykoanalysen bidrager PAedagogiske umuligheder til en forstaelse af, hvorfor det er sa notorisk vanskeligt at skabe sikker viden om, hvad der virker inden for det pAedagogiske felt.Antologien samler tre centrale artikler inden for feltet psykoanalyse og pAedagogik, der her for forste gang foreligger pa dansk. De ovrige artikler giver i tilgift et bud pa, hvad selve det pAedagogiske ved forhold overhovedet bestar i med udgangspunkt i begreber som subjektet, den Anden, det ubevidste, (videns)begAer, overforing og identifikation fra Freuds og Lacans psykoanalyse.

Аннотация

I Danmark er der i disse ar en meget stor interesse for vores psykiske liv. Psykologisk viden, herunder teknikker som terapi, coaching og selvudvikling, anvendes nAesten overalt i samfundet, hvor man har med mennesker at gore. Men hvad er egentlig psyken? Og hvilken rolle spiller hjernen, kroppen, det sociale og fysiske genstande for vores psykiske liv? Det giver denne bog et svar pa.Bogen formidler den nyeste viden om psyken og udvikler et teoretisk perspektiv, der integrerer en rAekke forskellige vinkler pa det psykiske – bade humanistiske og naturvidenskabelige. Samtidig leverer bogen argumenter for, at ingen vinkler kan sta alene, ej heller den hjerneforskning, som i disse ar ellers er dominerende.Bogen viser, at den menneskelige psyke er et produkt af bade biologien og hjernens synapser samt af kultur og samfund. Forfatteren udvikler et samlet perspektiv pa psyken, der bestemmes som et sAet af evner og dispositioner, som kun kan udfolde sig pa baggrund af en rAekke betingelser, som udgores af hjernen, kroppen, samfundet og tingsverdenen.

Аннотация

Аннотация

Spiseforstyrrelser, selvmord, misbrug, depression, angst, traumer, stress, udbrAendthed. Selv om vi har faet mere velfAerd, mere avanceret teknologi og stadig bedre behandlingsmuligheder, er lidelsen langtfra udryddet i den moderne verden.Med udgangspunkt i sociologi, psykologi, filosofi, litteratur og medicin analyserer antologiens forfattere forholdet mellem de moderne lidelsesformer og samtidens kultur.

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация