Аннотация

New York Timesi menuautori Curtis Sittenfeldi sulest ilmunud “Uhkuse ja eelarvamuse ”tänapäevases stiilis ümberjutustus on ühtaegu nii austusavaldus Jane Austenile kui ka julge kirjanduslik eksperiment. Soe ja samas vaimukas “Väärt mees”, mis käsitleb soo-, klassi-, armastuse-ja pereprobleeme, on kahekümne esimese sajandi särav, vallatu ja hõrk perekonnalugu. Seesugused Bennetid ja härra Darcy on ühtviisi tuttavlikud ja tundmatud: Liz on ligi neljakümneaastane ajakirjanik, kes elab New Yorgis, nagu ka tema joogatreenerist vanem õde Jane. Isa äkilise haigestumise tõttu sõidavad õed lapsepõlvelinna Cincinnatisse vanematele appi – ja avastavad, et nende suur kodumaja Tudor on lagunemas ning ka perekonna enda käekäik pole kiita. Noorimad õed Kitty ja Lydia on liialt ametis CrossFiti treeningute ja paleodieediga, et tööle minna. Keskmine õde Mary valmistub kolmanda magistrikraadi saamiseks ega tõsta jalgagi oma toast, välja arvatud teisipäeva õhtuti, kuid oma salapärastest käikudest ta rääkida ei taha. Proua Bennet mõtleb ainult sellest, kuidas tütred mehele panna. Mängu tuleb kena uustulnukast arst Chip Bingley, kes on hiljuti osalenud tõsielusarjas “Väärt mees”. Neljanda juuli grillipeol heidab Chip Jane’ile silma. Chipi neurokirurgist sõber Fitzwilliam Darcy aga jätab endast Lizile halva mulje. Esmamulje võib aga siiski petlikuks osutuda …

Аннотация

Цель этой книги – наметить путь к систематизации русских пословиц. Они рассматриваются на фоне истории России. На их материале автор пытается в какой-то мере воссоздать обыденную картину мира русского народа. Анализируемые пословицы систематизируются по пяти рубрикам – мир, физическая природа, живая природа, психика и культура. Последняя в свою очередь состоит из материальной культуры, куда входят пища, одежда, жилище и техника, и духовной культуры, куда входят религия, наука, искусство, нравственность, политика и язык. Книга предназначена для тех, кто ценит русскую народную мудрость.

Аннотация

«Скажем честно, что и сами Пушкин или Шекспир, и сами Христос или Будда шутливо поднимут руки перед явлениями общенародного гения под названиями АНЕКДОТЫ и ПОСЛОВИЦЫ и скажут „сдаюсь“. Отсутствие чувства юмора всегда приравнивалось к слепоте, глухоте, немоте. Именно отсутствием художественного вкуса можно объяснить события варварства, взаимной злобы и военных действий в мире, который так мил, безумно прекрасен на закате и восходе солнца, так чудно пахнет, так вкусно питает своими плодами…»

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Притча пробуждает светлые и благородные чувства, позволяет расслабиться и быть в гармонии с собой. Наша книга хранит восточные притчи Омара Хайяма, Конфуция, Лао-Цзы, Саади Ширази. Накопленная мудрость великих философов и гениев, попадает прямо в сердце. В непростых ситуациях помогает человеку принять правильное решение и с уверенностью двигаться вперед

Аннотация

В книгу вошли частушки разных районов Архангельской области. Частушки пели во время работы на сенокосе, в поле, после работы, во время отдыха. Они создавали прекрасное настроение, способствовали хорошим, добрым отношениям между людьми. Этот обычай в северных деревнях существует в течение не одного века, передаётся из поколения в поколение. Частушка является главным «героем» на всех деревенских праздниках. К сожалению, умирают северные деревни. Но частушка будет жить, пока на северной земле живут наши земляки. Сборник будет интересен жителям деревень, да и горожане не останутся в стороне.

Аннотация

Raamat koondab endas kolme nn. muinasaja-saagade žanri kuuluvat teksti, mis algselt on kirjutatud vanapõhja e. vanaislandi keeles ning pärinevad 13.–14. sajandist. „Hervöri ja Heišreki saaga“ põhineb väga iidsel kangelasluulel, millest osa on põhjust pidada vanemaks ka „Vanema Edda“ luuletustest. Samuti leidub selles unikaalne kogu vanapõhja mõistatusi. „Ühekäelise Egili ja Įsmundr Berserkitapja saaga“ on oskuslikult kirjutatud ja tempoka süžeega viikingisaaga, milles leidub hulgaliselt seoseid vanapõhja mütoloogia ja rahvapärimusega. „Eirekr Ränduri saaga“ on seevastu väga õpetatud ning allegoorilist lugemist nõudev tekst, millel on lähedased seosed keskaegse kõrgkirikliku kontekstiga ning ilmne kristlik moraal. Ühest küljest jätkab raamat „Völsungite saaga“ tõlkimisega alguse saanud suunda ning vahendab eesti keelde järjekordse annuse fantastilisemat laadi saagakirjandust, teisalt püüab see aga avardada kättesaadava tekstikorpuse piire ka kvalitatiivses mõttes ning tuua lugejani tekste, mis on mõnevõrra eriilmelised, seda vaatamata tõigale, et neid kõiki on – vahest parema klassifikatsiooni puudumisel – liigitatud ühise nimetaja alla.

Аннотация

Монография посвящена Житию Евстафия Плакиды – одному из интереснейших средневековых произведений, созданному под непосредственным влиянием античного романа. Св. Евстафий Плакида, встретивший на охоте чудесного оленя с Крестом между рогами и переживший Богоявление, почитался как на Западе, так и на христианском Востоке. Первый славянский перевод Жития был сделан в Золотой век болгарской литературы, а в Древней Руси оно стало известно не позже XI в. Для воссоздания истории Жития, распространявшегося на территории славянских стран и нынешней России в разных переводах и редакциях на протяжении более чем тысячи лет – с IX–Х по XX в., автор монографии привлекает обширный русский и славянский рукописный материал. Исследовательница предлагает свою интерпретацию символического подтекста Жития, рассматривает его влияние на ряд известных произведений славянской и древнерусской книжности (Житие Константина-Кирилла Философа, Чтение о Борисе и Глебе, Сказание о Мамаевом побоище, Повесть о Петре и Февронии, Повесть о царе Аггее и др.), анализирует отражение в памятниках изобразительного искусства, а также в русской и славянской литературе Нового времени. Отдельная часть монографии посвящена текстам Жития, подавляющее большинство которых публикуется впервые по русским и славянским рукописям и старопечатным изданиям. Книга обращена к филологам, историкам, искусствоведам, философам, культурологам и всем тем, кто интересуется литературой, искусством и историей русского и славянского Средневековья.