Аннотация

В пособии рассмотрены требования к уроку в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и представлены авторские разработки в области создания современных моделей уроков на примере интегрированного учебного предмета «Естествознание». Это позволит не только познакомиться со спецификой нового учебного предмета и интегративным подходом в образовании, но и понять, как создавать собственные модели уроков, которые могут эффективно использоваться в образовательных учреждениях. Модели уроков теоретически обоснованы и описаны по соответствующим правилам в единой структуре. Они апробированы в преподавании линейных и интегрированных курсов, могут применяться в образовательных учреждениях. Пособие предназначено для педагогов, методистов, специалистов системы постдипломного педагогического образования.

Аннотация

Ваш ребенок скоро пойдет в первый класс или уже учится в начальной школе? Тогда эта книга для вас! «Караул, домашняя работа!» – книга, которая даст ответы на все основные вопросы о домашней работе в начальной школе, которыми так интересуются родители. «Когда я учился в школе, то думал, что самое страшное – это делать домашнее задание. Теперь я стал взрослым и понял, что был неправ. Самое страшное – это делать уроки со своим ребёнком!» Из фольклора Книга заинтересует и тех родителей, чьи дети пока еще не ходят в школу. Ведь многие проблемы учеников уходят корнями в дошкольное детство. И чем раньше родители подумают о том, как правильно подготовить ребенка к школе, тем лучше! Из книги вы узнаете все о домашней работе! Автор покажет то, что обычно скрыто от родителей, и подскажет, как сделать обучение в начальной школе максимально эффективным, приятным и полезным для ребенка. «Не ругайте ребенка за ошибки! Он пришел в школу, чтобы учиться, и имеет полное право на ошибки, на то, чтобы что-то забыть. Если у ученика начальной школы много пробелов в знаниях, то эту проблему должны решать совместно взрослые – школа и семья». Эта книга должна быть в каждом доме, где есть школьник! ОЛЬГА УЗОРОВА – опытный учитель-практик, методист, автор 1000 учебных и развивающих пособий для дошкольников и младших школьников, по чьей методике занимаются во всем мире. Дети Mail.ru рекомендует: «Ольга Узорова знает о домашней работе в начальной школе абсолютно все – вплоть до того, сколько пустых клеток и строк должно быть между разными заданиями и за какие недочеты учитель может снизить оценку».

Аннотация

Автор делится секретами: • как увеличить скорость чтения; • как запомнить стих; • как запомнить текст; • как выучить таблицу умножения; • как учить иностранный язык; • ораторского искусства; • психологии ребёнка и родителей. Все приведенные в книге рекомендации и упражнения несколько лет «шлифовались» при работе со школьниками. Эффективность упражнений доказана результатами. Книга для практического повышения успеваемости в домашних условиях. Педагогам будут интересны методические приёмы, классифицированные по темам.

Аннотация

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego  koncentrują   się  na  roli  pedagogów  szkol-nych,  podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących            w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w  powiatowych   centrach  po-mocy  rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych           i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim  przez wskazanie  optymalnych  metod  dążenia  do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Аннотация

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy?
Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczycieli specjalista – dzieli się narzędziami i strategiami, które umożliwią Ci wprowadzenie najlepszych praktyk oceniania uczniów w Twojej klasie.
Jeśli zadajesz sobie pytania: – jak sprawić, by uczniowie czuli się bardziej odpowiedzialni za swoje oceny? – jak zachęcać uczniów do samooceny i oceny rówieśniczej? – jak efektywnie oceniać różnych uczniów w jednej klasie? – jak wyznaczać uczniom wartościowe dla nich cele i nie narzucać własnych? – jak uprościć proces oceniania i zaoszczędzić czas? – jak zdążyć zrobić to wszystko w czasie lekcji? ta książka jest dla Ciebie.

Аннотация

Praktyczne wskazówki, jak nawiązać kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy.
Autor, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów i nawiązać z nimi pozytywne relacje.
Z książki dowiesz się:
– jak kształtować pożądane zachowania uczniów, – jak się zachowywać, by stworzyć w klasie klimat współpracy i zaufania, – jak motywować uczniów, – jak być konsekwentnym wobec uczniów, – jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, – jak współpracować z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w proces nauczania.

Аннотация

Сборник представляет собой методическое пособие для образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы по УГНС «Образование и педагогические науки». Материалы, представленные в  пособии, содержат общую характеристику образовательных программ высшего образования по  УГНС «Образование и  педагогические науки», планируемые результаты их освоения, примерные учебные планы и программы дисциплин (модулей) и практик, рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и программы государственной итоговой аттестации, другие методические разработки. Данные материалы могут быть рассмотрены как методический конструктор при проектировании вузами основных профессиональных образовательных программ высшего образования по УГНС «Образование и педагогические науки». Представленные в пособии примерные основные образовательные программы утверждены Федеральным учебно-методическим объединением УГНС «Образование и педагогические науки».

Аннотация

Сборник представляет собой методическое пособие для образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы по УГНС «Образование и педагогические науки». Материалы, представленные в  пособии, содержат общую характеристику образовательных программ высшего образования по  УГНС «Образование и  педагогические науки», планируемые результаты их освоения, примерные учебные планы и программы дисциплин (модулей) и практик, рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и программы государственной итоговой аттестации, другие методические разработки. Данные материалы могут быть рассмотрены как методический конструктор при проектировании вузами основных профессиональных образовательных программ высшего образования по УГНС «Образование и педагогические науки». Представленные в пособии примерные основные образовательные программы утверждены Федеральным учебно-методическим объединением УГНС «Образование и педагогические науки».

Аннотация

Содержит методические указания и справочные материалы, необходимые для выполнения курсовой работы по дисциплине «Материаловедение». Приведены требования и изложен подход к выбору сталей для изготовления изделий исходя из обеспечения необходимой прочности, надежности и долговечности, технико-экономических показателей. Даны рекомендации по назначению режимов термической обработки различных сталей для формирования требуемых свойств. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализация «Горные машины и оборудование».