Аннотация

Данное пособие поможет начинающим изучать корейский язык овладеть уникальной корейской азбукой хангыль и техникой чтения. В книге подробно объясняются правила написания и произношения всех букв корейского алфавита, принципы записи корейских слогов и правила их чтения. Помимо этого, в пособии содержится большое количество разнообразных упражнений: в формате прописей для отработки техники письма, фонетических для совершенствования произносительных навыков, а также игровых заданий для формирования необходимого лексического запаса. Все примеры и упражнения озвучены носителями языка и доступны абсолютно бесплатно на сайте российской образовательной платформы LECTA ( lecta.rosuchebnik.ru ). В книге также содержится цветной плакат со всеми буквами корейского алфавита.

Аннотация

Enamasti ei kahetseta seda, mis on tehtud, vaid seda, mis on tegemata jäänud. Petr Ludwigi raamat „Lõpp edasilükkamisele“ paljastab põhjused, miks pühendame arutult palju aega edasilükkamisele, ning annab kätte relvad, millega see tüütu vaenlane lõplikult alistada. Raamatu idee sai alguse hetkest, mil selle autor seisis ootamatult surmaga silmitsi. Ehmatav kogemus viis mehe mõttele, et kui aeg kord minna, tahab ta seda teha teadmisega, et elatud on täiel rinnal. Peagi selgus aga, et just lõputu edasilükkamine on põhjus, mis ei lase sel plaanil sündida. Pideva edasilükkamise üheks põhjuseks on aina paisuv valikute võimalus, mida elu meile lahkelt serveerib. Kui vanasti sai kõhu täis andidest, mida sahver pakkus, siis nüüd paiskab parimad palad koju kätte toov äpp gastronoomilisele rännakule, millel vaid fantaasia piiriks. Kuid ühes sellega seisame silmitsi ootamatu probleemiga: mida rohkem on valikuid, seda raskem on otsuseid langetada. Tekib otsustamishalvatus. Kõikide võimalustega arvestamine nõuab lihtsalt tohutult energiat, mistõttu tekib pidurdamatu kiusatus otsustamine sootuks edasi lükata. „Lõpp edasilükkamisele“ on jaotatud neljaks võrdlemisi iseseisvaks osaks. Neist esimene keskendub motivatsioonile ning aitab lugejal luua oma visiooni. Teine lahkab distsipliini olemust, pakkudes selgeid meetodeid, mis aitavad edasilükkamise ja ajajuhtimisega seotud väljakutseid hõlpsamini lahendada. Lisaks leiab lugeja siit eest praktilisi suuniseid, mille abil positiivseid harjumusi luua ning negatiivseid üle parda visata. Kolmas osa kirjeldab viise, kuidas tõhusamalt läbikukkumistele ja pärssivatele välismõjudele vastu seista, et kätte võideldud õnne ja tasakaalu hoida. Ning viimane osa keskendub küsimusele, kuidas meid ja ümbritsevat maailma puudutavaid ebatõeseid arusaamu läbi närida, sest vaid siis saab neid hoogsalt kõrvaldama asuda. Tuntud filosoof Arthur Schopenhauer on kord öelnud: „Miski pole keerulisem, kui väljendada olulisi ideid nii, et kõik neid mõistaksid.” Autor on seda tõde igal sammul silmas pidanud, tuues teadusmaailma viimase sõna lugejani muu hulgas ka lennukate üldistavate illustratsioonidena. Seda ikka selleks, et iva hoogsamalt haarata ning talletada.

Аннотация

Мэрилин Ялом рассматривает историю брака «с женской точки зрения». Героини этой книги – жены древнегреческие и древнеримские, католические и протестантские, жены времен покорения Фронтира и Второй мировой войны. Здесь есть рассказы о тех женщинах, которые страдали от жестокости общества и собственных мужей, о тех, для кого замужество стало желанным счастьем, и о тех, кто успешно боролся с несправедливостью. Этот экскурс в историю жены завершается нашей эпохой, когда брак, переставший быть обязанностью, претерпевает крупнейшие изменения. Мэрилин Ялом – историк, сотрудница института гендерных исследований Мишель Клейман в Стэнфорде.

Аннотация

Перед вами научно-фантастический роман Артура Конан Дойла «Затерянный мир», повествующий об опасной, но невероятно увлекательной экспедиции в дебри Амазонки. Текст произведения адаптирован и снабжен параллельным переводом на русский язык. Для проверки понимания прочитанного в книге даны упражнения с ответами и англо-русский словарь. Английский текст полностью озвучен носителями языка и бесплатно доступен для прослушивания на сайте российской цифровой образовательной платформы LECTA (lecta.rosuchebnik.ru). Пособие адресовано всем, кто изучает английский язык и хочет читать литературу на языке оригинала.

Аннотация

Olgu missiooniks puusalt paar kilo maha raputada, esimene maraton läbida või töises plaanis uhke kannapööre korraldada, veename end tihti, et suur edu nõuab suuri samme. Tegelikult taandub aga kogu maagia igapäevaharjumustele, mitte kord elus tehtud muudatusele, selgitab James Clear oma raamatus „Aatomharjumused“. 1930ndatel pakkus V. F. Skinner välja sellised mõisted nagu stiimul, vastus ja preemia. Nimelt mõistsid toonased käitumisteadlased, et õige preemia või karistus lükkab meid kindlal viisil tegutsema. Kuigi Skinneri mudel selgitas suurepäraselt, kuidas välised stiimulid inimeste harjumusi mõjutavad, ei aidanud see mõista, kuidas meie mõtted, tunded ja uskumused sellesse keerulisse võrrandisse paigutuvad. Et seda tühimikku täita, pakub Clear oma „Aatomharjumustes“ välja kognitiiv- ja käitumisteaduse integreeritud raamistiku, mis on üks esimesi, mis võtab arvesse nii väliste stiimulite kui ka sisemiste emotsioonide mõju harjumustele. Ta kirjeldab lihtsalt ning hoogsalt, kuidas ehitada üles paremaid harjumusi ja seda mitte üksnes päevadeks või nädalateks, vaid terveks eluks. Raamatu selgrooks on neljast sammust koosnev harjumuste mudel ‒ signaal, himu, vastus ja preemia, ning neli käitumise muutmise seadust. Kuigi iga tema sõna taga seisavad teaduslikud tõendid, ei ole tegu kaugeltki mitte kuiva akadeemiline uurimuse, vaid ütlemata tõhusa käsiraamatuga. Aastal 2017 lõi James Clear harjumuste akadeemia, millest sai üks peamisi treeningplatvorme neile, kelle eesmärgiks oli nii isiklikus elus kui ka töises plaanis paremaid harjumusi juurutada. Õigepea asusid Fortune 500 ettevõtted ja plahvatuslikult kasvavad idufirmad oma juhte ja meeskondi just sellesse akadeemiasse koolitustele saatma. Tänaseks on harjumuste akadeemia lõpetanud üle 10 000 juhi, treeneri ja õpetaja.

Аннотация

Известный американский и швейцарский аналитик М. Стайн подводит итог изучению процесса индивидуации, начатому в предыдущих его книгах «В середине жизни» и «Трансформация: Проявление самости». Опираясь на образы сказок, мифов и случаи из своей богатой практики, он дает всестороннее истолкование принципа индивидуации. Цель книги – помочь понять смысл психологического и духовного развития на всех стадиях жизненного пути. Книга адресована психологам, социологам, культурологам, деятелям искусства, а также тем, кто интересуется закономерностями непосредственного общения людей.

Аннотация

Авторы подробно излагают принципы составления личностных опросников, анализируют подходы к созданию психологической модели личности. Книга содержит тесты по шести параметрам измерения индивидуальных черт. Высокий профессионализм, объяснение теоретических основ процедуры тестирования отличают эту книгу от ряда других изданий.

Аннотация

An in-depth biography of the Latin language from its very beginnings to the present day from the widely acclaimed author of ‘Empires of the Word’.The Latin language has been a constant in the cultural history of the West for over two millennia. It has shaped the way we think of ourselves and of our (central) place in the world. It has formed and united us as Europeans, has been the foundation of our education for centuries and defined the way in which we express our thoughts, our faith and our knowledge of the workings of the world. And yet, Latin began life as the cumbersome dialect of a small southern Italian city-state.Its active use lasted three times as long as Rome's Empire and its use echoes on in the law codes of half the world, in terminologies of biology and medicine, and until forty years ago in the litany of the Catholic Church, the most populous form of Christianity.In ‘Ad Infinitum’, Nicholas Ostler examines the reasons why Latin made such a long-lasting impact on language, and how it managed to stay alive for two millennia despite the cultural superiority of Greek. He will look at how Latin's sturdy roots remained untouched while empires rose and fell, the influence of religion, war and the ways it has progressed through medieval times right up until the present day.

Аннотация

An unusual and authoritative 'natural history of languages' that narrates the ways in which one language has superseded or outlasted another at different times in history.The story of the world in the last five thousand years is above all the story of its languages. Some shared language is what binds any community together, and makes possible both the living of a common history and the telling of it.Yet the history of the world’s great languages has rarely been examined. ‘Empires of the Word’ is the first to bring together the tales in all their glorious variety: the amazing innovations – in education, culture and diplomacy – devised by speakers in the Middle East; the uncanny resilience of Chinese throughout twenty centuries of invasions; the progress of Sanskrit from north India to Java and Japan; the struggle that gave birth to the languages of modern Europe; and the global spread of English.Besides these epic achievements, language failures are equally fascinating: why did Germany get left behind? Why did Egyptian, which had survived foreign takeovers for three millennia, succumb to Mohammed’s Arabic? Why is Dutch unknown in modern Indonesia, given that the Netherlands had ruled the East Indies for as long as the British ruled India?As this book engagingly reveals, the language history of the world shows eloquently the real characters of peoples; it also shows that the language of the future will, like the languages of the past, be full of surprises.