Аннотация

This story is about the boy van and his parents. Vanya went to the lake for several days in a row. There he saw strange things. Once Vanya found a kitten. Kitten was taken the unusual. He didn't meow and bark. Kitten Vanya called Murzik. Once Vanya was walking with Murzik and met dogs. Murzik jumped on them and got hurt pretty bad. At the end of the story the boy went to his grandfather. His grandfather was. He did the ceremony and Vanya is no longer seen odd, but Murzik has not ceased to bark.

Аннотация

У гэтай аповесці гаворыцца пра хлопчыка Янку і яго бацькоў. Ваня некалькі дзён запар хадзіў на возера. Там ён бачыў дзіўныя рэчы. Адзін раз Ваня знайшоў кацяняці. Кацяня быў незвычайны. Ён не мяўкаў а гаўкаў. Кацяняці Ваня назваў Мурзік. Адзін раз Ваня гуляў з Мурзікам і сустрэў сабак. Мурзік накінуўся на іх і моцна пакусаў. У канцы гісторыі хлопчык пайшоў да свайго дзеда. Яго дзед быў чараўнік. Ён правёў абрад і Ваня больш не бачыў дзівацтваў, але Мурзік не перастаў гаўкаць.

Аннотация

У цій повісті йдеться про хлопчика Вана і його батьків. Ваня кілька днів поспіль ходив на озеро. Там він бачив дивні речі. Один раз Ваня знайшов кошеня. Кошеня був незвичайний. Він не нявкав а гавкав. Кошеня Ваня назвав Мурзик. Один раз Ваня гуляв з Мурзиком і зустрів собак. Мурзик накинувся на них і сильно покусав. В кінці історії хлопчик пішов до свого діда. Його дід був маг. Він провів обряд і Ваня більше не бачив дивацтв, але Мурзик не перестав гавкати.

Аннотация

Cette histoire parle du garçon Wang et de ses parents. Vanya est allé au lac quelques jours de suite. Là, il a vu des choses étranges. Une fois Vanya a trouvé un chaton. Le chaton était inhabituel. Il n'a pas miaulé, mais gavkal. Le chaton de Vanya a appelé murzik. Une fois Vanya marchait avec murzik Et rencontra les chiens. Murzik s'est jeté sur eux et a mordu beaucoup. À la fin de l'histoire, le garçon est allé voir son grand-père. Son grand-père était un magicien. Il a passé le rite et Vania ne voyais plus de bizarreries, mais Мурзик n'a pas cessé d'aboyer.

Аннотация

This book is about a boy who was disturbed by monsters. His name was Peter. He had a ginger kitten, which he found in the woods. Peter had a grandmother Marina and grandfather Victor. One times grandfather Viktor helped Peter get rid of monsters, spent rite of passage.