Аннотация

В данный сборник вошли самые известные рассказы классика американской литературы и родоначальника детективного жанра Эдгара Аллана По! В сборник включены лучшие произведения Эдгара По – психологические, детективные и фантастические рассказы и эссе, в том числе известнейшие: «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Мистификация», «Падение дома Ашеров». Они позволяют читателю составить наиболее полное представление о многогранности таланта писателя – непревзойденного создателя фантасмагорий, мистический аллюзий и кошмаров. © ООО «Издательство АСТ», 2023

Аннотация

Эдгар Аллан По – американский писатель и литературный критик. Его называют одним из величайших представителей романтизма, а также основоположником современного детектива и жанра психологической прозы. Мрачная лирика, наполненная завораживающими образами и загадочными метафорами, принесла ему огромный успех.

Аннотация

Эдгар Аллан По (1809–1849) – американский писатель, поэт и литературный критик. Внимание к деталям, острый аналитический ум и отточенный язык еще при жизни заслужили ему признание читателей и критиков Америки и Европы, несмотря на обвинения его произведений в аморальности и обилии сцен жестокости. Детективные истории По положили начало жанру, а полные тревоги и напряжения готические рассказы вдохновляли Лавкрафта и Хичкока. В сборник вошли четыре знаменитых рассказа По: «Золотой жук» – рассказ о тайне золотого скарабея; «Убийство на улице Морг» – расследование по делу о зверском убийстве двух женщин; «Падение дома Ашеров» – мрачный готический рассказ о болезни, сумасшествии и смерти; и «Вильям Вильсон» – леденящая душу история о темном двойнике. Тексты рассказов приводятся на английском языке, без сокращений и адаптации.

Аннотация

Не имеющий аналогов сборник – настоящий подарок для всех подлинных ценителей литературы ужасов. Г. Ф. Лавкрафт, создавая свои загадочные и пугающие миры, зачастую обращался к опыту и идеям других признанных мастеров «страшного рассказа». Он с удовольствием учился у других и никогда не скрывал имен своих учителей. Загадочный Артур Мейчен, пугающий Амброз Бирс, поэтичный Элджернон Блэквуд… настоящие жемчужины жанра, многие из которых несправедливо забыты в наши дни. Российский литературовед и переводчик Андрей Танасейчук составил этот сборник, сопроводив бессмертные произведения подробными комментариями и анализом. Впрочем, с полным на то основанием можно сказать, что такая антология благословлена еще самим Лавкрафтом!

Аннотация

Эдгар Аллан По остался навеки в истории литературы не только как признанный мастер готико-романтических историй, но и как основоположник детективного жанра. Его произведения стали первыми и каноничными образцами детективной прозы, явив миру основные ее принципы: выдающийся сыщик, превосходящий своим интеллектом обычных представителей закона, и выдающееся преступление, выходящее далеко за рамки обыденности.

Аннотация

Эдгар А. По – американский писатель-романтик. Его знаменитый рассказ «Убийство на улице Морг» считается первым детективным произведением в литературе. Текст книги адаптирован для читателей с уровнем знания английского А1 и снабжен для удобства комментариями и словарем. В конце добавлены упражнения с ключами для самопроверки. Издание рассчитано на тех, кто изучает английский язык и хочет расширить словарный запас. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Аннотация

Fantastik edebiyatın başarılı ismi Edgar Allan Poe’nun, yazdığı birbirinden ilginç ve hepsi birer başyapıt olan öyküleri bu kitapta bir araya toplanmaktadır. Poe, bu kitabındaki öykülerin kurgusunda hazırladığı sıra dışı edebî paradokslar aracılığıyla okuru şaşırtıyor. “Valdemar Yakasındaki Gerçekler” adını taşıyan öyküsünde, tam ölmek üzereyken hipnoz altına alınan bir adamın yaşadıkları anlatılıyor. “Hans Phaal’ın Duyulmadık Serüveni”nde, Hollandalı bir körük yapımcısının, alacaklılarından kurtulmak için yaptığı balonla Ay’a yolculuk ve Dünya’nın gökyüzünden görünümüyle ilgili yazdığı inanılmaz gerçekler konu ediliyor. Binyıl sonrasından 1840’lara gönderilen bir mektup olan “Mellonta Tauta”; beş binyıllık Mısırlı bir mumya ile zamanın bilginlerinin çeşitli konulardaki tartışmalarının anlatıldığı “Mumya ile Konuşmalar”; simyada anlatılanların gerçek olduğu “Von Kempelen’in Buluşu” Poe’nun bu derlemede yer alan bilim kurgu öyküleridir. Poe’nun bu öyküleri yazarken, düş gücünün sınırlarını ne derece zorladığını görünce bir kez daha şaşıracaksınız.

Аннотация

“Arthur Gordon Pym’in Öyküsü”, kısa öyküleriyle tanınan, gotik ve fantastik edebiyat geleneğinin önde gelen yazarlarından Edgar Allan Poe’nun tamamlan(a)mamış bir romanıdır. Poe, bu romanında, içindeki serüven tutkusunu yenemeyen Pym’in -arkadaşı Augustus’un aracılığıyla- Grampus adlı gemiye köpeği ile birlikte kaçak olarak binmesiyle başlayan maceralarını anlatıyor. 1827 senesinin Haziran ayında, güney denizlerine giden Grampus’ta tayfaların çıkardığı isyan ve yapılan korkunç katliamın ayrıntılarını Poe, Pym’in dilinden aktarıyor. İsyanın sonunda iki tayfa ile birlikte kalan Pym’in macerası burada da bitmiyor, açlık dâhil birçok sorunla karşılaşan kahramanımız okuyucunun bunlara tanıklık etmesini sağlıyor.

Аннотация

Edgar Allan Poe her ne kadar yazın dünyasına şiirleriyle girdiyse de 40 yıllık ömründe kısa hikâyede de yetkinliğini ortaya koydu ve getirdiği yeniliklerle kısa öykünün bugünkü hâlini almasında önemli bir kilometre taşı oldu. İlk modern dedektif öykülerini kaleme alan Poe, hayal dünyasından gerçeklere, fantastik karakterlerden araştırmacı kimliklere uzanan etkileyici hikâyeleri ile okuyucuda canlı bir etki bıraktı. “Sarhoş, yoksul, ezik, dışlanmış Edgar Allan Poe, dingin ve erdemli bir Goethe’den ya da Walter Scott’tan çok daha fazla hoşuma gidiyor.” (Charles Baudelaire) “Poe’nun sadece kendine has olan ve onu bütün diğer yazarlardan ayırt eden özelliği, hayal gücünün olağanüstü genişliğidir.” (Fyodor Dostoyevski) “Dikkatsizce bol bol etrafa saçtığı tohumlardan bugünkü edebiyat formlarımızın çoğunun çıktığı Edgar Allan Poe dedektif öykülerinin babasıydı.” (Arthur Conan Doyle) Bu Seçkide Yer Alan Hikâyeler Çalınmış Mektup, Altın Böcek, Mister Augustus Bedlo’nun Hatıraları (1844), Metzengerstein, Garabet Meleği, Doktor Goudron’la (Katran), Profesör Plume’un (Tüy) Usulü, Kuyu ve Rakkas, Bir Mumya ile Küçük Münakaşa, Beyzi Portre, William Wilson, Morgue Sokağı’ndaki Çifte Cinayet

Аннотация

Edgar Poe knew a thing about loss and was just forty years old when he passed away. But his legacy will never ever fade away. “The Raven” by Edgar Poe is the example of “fugitive poetry” where melancholy motif combine a musical rhythm with a strong and repetitive rhyme scheme to create an unforgettable effect. Poe confirmed by himself that he adopted the idea of a talking raven from “Barnaby Rudge” by Charles Dickens. Poe created here the worlds most memorable refrain in literature at his chorus of “Nevermore”.