Аннотация

Драматург Булгаков должен был пройти все круги сложнейшего театрального механизма, познать его трагическую сладкую горечь и тайну. «Записки покойника» – острый, проницательный и грустный «роман с театром». Это – сжатая и увлекательная история «закулисного мира», история сатирическая, язвительная, лирическая трагикомедия. Ради игры в освещенном пространстве совершаются нетеатральные подвиги и предательства. И внутренняя жизнь театра – это изумительный слепок со всего того, что утвердилось за его порогом. Эта книга хороша, увлекательна и смешна без комментариев кто есть кто. Как и остальные книги Булгакова, эту – можно перечитывать бесконечно. Занавес не опускается…

Аннотация

Пьеса М. А. Булгакова «Бег» – о последнем этапе гражданской войны, пронизанном болью поражения белой армии. О судьбе русских эмигрантов, выброшенных волной революции за пределы родной страны и страдающих в разлуке. О бессилии перед лавиной истории и тщетности надежд убежать от родины, от судьбы, от самих себя…

Аннотация

Аннотация

13. sajandil tundmatu islandi autori kirjutatud “Völsungite saga” põhineb oluliselt vanemal materjalil, mille juured ulatuvad tagasi vähemalt suure rahvasterändamise aega 5. sajandil. “Völsungite saga” on nn. vana-aja saagade korpuse kõige tuntum tekst, lugu lohetapja Siguršist ja Völsungite soo langemisest oli kunagi üldtuntud kogu Põhja-Euroopas. Sigurši loo tänapäeval tuntuim keskaegne ümberjutustus on keskülemsaksakeelne “Nibelungide laul”. Saagas antud pilt muinaspõhja eetikast ja elulaadist, või sellest, kuidas seda kõrgkeskaegsel Islandil mäletati ja ette kujutati, on rikas ja mitmekülgne ning pakub kõigele lisaks vaieldamatut kultuuriloolist huvi.

Аннотация

Аннотация

Аннотация

"Hüvastijätt" on triloogia kolmas raamat kirurg Toomas Hinnovi elust. Paljudele asjassepühendatuile võivad peategelase Toomas Hinnovi tagant paista tuntud arstiteadlase Arnold Seppo (1917-1980) elukäigu ja karakteri kontuurid. Seda autor ei eitagi, kuigi on tegelaskujude loomisel kasutanud ohtrasti kirjanikufantaasiat. Hüvastijätus jätkab Hinnov võitlust oma kliiniku eest ning püüab taasleida sidet oma nüüd juba suureks sirgunud ja kirurgiks pürgiva pojaga. Raamatule eelnevad "Siinpool paradiisi" ja "Provintsiarst".

Аннотация

"Provintsiarst" on triloogia teine raamat, mis räägib kirurg Toomas Hinnovi loo. Paljudele asjassepühendatuile võivad peategelase Toomas Hinnovi tagant paista tuntud arstiteadlase Arnold Seppo (1917-1980) elukäigu ja karakteri kontuurid. Seda autor ei eitagi, kuigi on tegelaskujude loomisel kasutanud ohtrasti kirjanikufantaasiat. Provintsiarstis püüab Siberist vangilaagrist naasnud Toomas Hinnov saavutada kaht eesmärki: tõestada end taas kirurgina ja taastada perekond. Esimene õnnestub tal hiilgavalt, aga teine… Raamatule eelneb "Siinpool paradiisi" ning järgneb "Hüvastijätt".

Аннотация

2001. aastal ilmus Jaan Krossi viimane romaan "Tahtamaa", mis räägib maa tagastamisest õigusjärgsele omanikule 1990. aastate alguses ja erineb Krossi teistest romaanidest selle poolest, et see ei põhine mitte ajaloolisel uurimustööl, vaid inimkogemusel. Enne "Tahtamaad" kirjutas Kross 1990. aastatel veel viis romaani: "Väljakaevamised" (1990), "Tabamatus" (1993), "Mesmeri ring" (1995) ja "Paigallend" (1998).

Аннотация

Перед нами письма и исповеди участников суда над девушкой, которую обвиняют в том, что она ведьма. Ни один из участников процесса не был равнодушен к обвиняемой. Суд выносит свой приговор – девушка поплатилась за свое непотребное для того времени отношение к любви. История изобилует неожиданными, порой комичными, а порой и трагичными поворотами.