Аннотация

Kes on inimene ja mis on tema tegevuse eesmärk siin Maa peal? Miks on inimene astunud kõrvale oma tegelikust arenguteest ja asunud hävitama koduplaneeti Emakest Maad, olles sellisena kõige kahjulikum olend nii sellel planeedil kui ka kogu Universumis? Sellisel kriitilisel ajaperioodil, mil inimkond on teel kuristikku, pakub Vene vaimne õpetaja, Viimse Testamendi Kiriku nime kandva uue vaimse liikumise juht Vissarion õpetust, mis aitab ületada nii ilmalikust kui ka dogmaatilisest religioossest maailmavaatest tulenevat killustatust. See on õpetus inimese taevasest ja maisest päritolust, vaimu ja mateeria kooseksisteerimisest. Sellele õpetusele tugineb Lääne-Siberis, Sajaanide eelmäestikus 1990. aastatel Vissarioni loodud ökokogukond, mis on rajamas uut ühiskonda ja seab igapäevaelus esikohale hinge arendamise armastavate ja harmooniliste suhete kaudu üksteise ja loodusega. Sellest raamatust leiab lugeja Vissarioni antud esmased õpetuslikud alused, mida tema järgnevad raamatud avavad konkreetsetes elulistes olukordades, vastates inimeste esitatud küsimustele.

Аннотация

Работа представляет собой пособие для изучающих систему ценностей ислама. Подробно рассматриваются основы религиозных убеждений (или акыда ), исламское мировоззрение и мораль. Основное внимание уделено разъяснению исламской догматики без использования сложной аргументации, для понимания которой требуются специальные навыки в области философии, экзегетики или мусульманского права. Настоящий курс состоит из 60 занятий, каждое из которых посвящено определённой теме. В конце каждого занятия предлагаются вопросы, направленные на освоение и закрепление изложенного материала. Книга рассчитана на студентов «среднего» звена мусульманского образования, а также на тех читателей, кто интересуется основой и культурологическими аспектами мусульманской религии.

Аннотация

Представляемая вниманию читателей книга состоит из ряда связанных между собой бесед духовного содержания, обращенных иранским шиитским религиозным деятелем аятоллой ‘Абдаллахом Джавади Амоли к своим ученикам и последователям. В тексте книги приводятся высказывания пророка Мухаммада (С), его сподвижников, имамов из числа двенадцати и видных шиитских богословов, писавших в разное время. Многие понятия рассматриваются в калейдоскопе их разнообразных значений – проповедник как бы движется от сугубо практического, материального воплощения к отвлеченным и символическим смыслам. Выводы не носят категорического характера – скорее, они побуждают потенциальных слушателей и читателей к самостоятельному углубленному размышлению и вдумчивому сопереживанию с текстом. Цель данной книги, несомненно, благородная: заставить человека задуматься о своем месте в мире и собственном высоком предназначении, о том, кому и чему он поклоняется и на кого или на что надеется в будущем. Адресуется широкому кругу читателей.

Аннотация

В предлагаемом вниманию читателя сборнике статей рассматривается явление, чрезвычайно актуальное для современной общественной жизни, – исламофобия. Авторы предпринимают попытку выявить истоки этого явления, дать ему классификацию и найти пути борьбы с ненавистью к «чужим». Адресуется широкому кругу читателей.

Аннотация

Avasta enda jaoks meediumist juristi Mark Anthony valgustavad ja lohutust pakkuvad lood sellest, kuidas ta on aidanud inimestel suhelda vaimumaailma lahkunud lähedastega. “Igavese elu tõend” pakub võimalust meelt ülendavaks teekonnaks, mis hajutab vaimudega suhtlemist saatva hirmu ja ebausu ning esitab surmajärgse elu kohta põhjapanevaid küsimusi. Raamatus käsitletakse ka selliseid valusaid probleeme, nagu kuritegevus, mõrv, enesetapp ja õnnetustes ellujäänute süütunne. See teedrajav raamat ehitab silla üle spirituaalsuse ja teadusmaailma lahutava kuristiku ning toob vaimudega suhtlemise nüüdisaega, kinnitades taas kord, et Jumal ja taevariik on olemas, et vaim on surematu, et kord ootab meid taaskohtumine siitilmast lahkunud lähedastega. “Igavese elu tõend” tutvustab uusi vaimudega suhtlemist selgitavaid mõisteid ja käsitusi, mis põhinevad teadusel, teoreetilisel füüsikal, füsioloogial, teoloogial ja elulistel tõenditel.

Аннотация

Аннотация

15.–18. sajandini toimus Euroopas tuhandeid nõiaprotsesse. Teistest eristuvaid inimesi kahtlustati läbikäimises kuradiga ja arvati, et nad täidavad saatana käske, et hävitada ristirahvast. Miks algas massiline arveteõiendamine just neil külma kliima aegadel, aga mitte näiteks keskajal, on siiani nüanssides veel selgitamata. Mälestused sellest suurest tragöödiast on muinasjuttude kaudu jõudnud meie aega välja. Nende sajandite jooksul kaotas nõiaprotsesside käigus oma elu hinnanguliselt sada tuhat inimest. Ka Eestis toimus suur hulk nõiaprotsesse. Teateid on 145 juhtumist, ent teist sama palju võis jääda ajalooallikatele saladuseks. Mitte kõik protsessid ei lõppenud hukkamisega, kuid kõik need häirisid talupoegade rahulikku elurütmi ja jätsid oma jälje, mis kandus edasi põlvest põlve. Selles raamatus on kirjeldatud toimunut säilinud allikate, rahvajuttude ja nende teoste põhjal, mis kirjeldavad toonaseid tagakiusamise doktriine. Selgub inimese mälu valikulisus: legendid olid leebemad kui tegelikkus nende taga.

Аннотация

Astroloogia on oskus ennustada saatust ja sündmusi taevatähtede ja planeetide asendi järgi. Selleks koostatakse astroloogilisi tabeleid ehk horoskoope. Horoskoobid on inimesi alati huvitanud. Kes siis ei tahaks teada, mis teda ees ootab. Seda, millisel aastal ja millises tähtkujus keegi on sündinud, teavad tänapäeval arvatavasti kõik. Selles raamatus tutvustatakse võimalusi ja perspektiive, millega arvestades võib inimene ise oma käekäiku ühel või teisel aastal suunata. Te leiate, kuidas tähemärgid omavahel sobivad ja üksteist mõjutavad. Samuti on huvitav teada, kuidas arenevad teatud aastal ja tähtkujus sündinute suhted mõnel teisel aastal ja tähtkujus sündinud inimestega.

Аннотация

Numbrid valitsevad maailma – nii rääkisid meie esivanemad, olles veendunud, et igal numbril on oma varjatud mõte ja see osutab inimestele teatud kindlat mõju. Numbrite aktiviseerivad omadused sõltuvad paljuski inimesest endast, seepärast võib üks ja sama number olla ühele õnnelik, aga teisele õnnetu.

Аннотация

See on lühike ja sõbralik õpetuste kogum neile, keda huvitab vaimne arenemine. Siin on kirjas olulised ja ammendavad loetelud. Näiteks saab siin teada, et on vaid kümme asja, millest tuleb hoiduda. Tasub meeles pidada. Ei ole ju liiga palju. Aga on ka kümme asja, millest ei tule hoiduda. Ei tule hoiduda näiteks sellest, mis tuleb iseenesest. Seda on eriti hea teada. Need juhised pärinevad tiibeti budistlikust traditsioonist, aga nad sobivad ka üldisemalt teada võtmiseks ja järgimiseks.