Аннотация

Зная, как пугает запад «черная паранджа» востока, вызывая страх и неприязнь своей непроницаемостью, Хинд Аль Кассеми, автор книги, принцесса королевской семьи ОАЭ и успешная молодая бизнес-вуман, раскрывает в ней жизнь обычных арабских женщин как она есть, без прикрас. Истории, рассказанные Хинд, абсолютно подлинные, как подлинны и все переживания, переданные в них. Она убирает границы и снимает завесы между двумя мирами, делая людей ближе друг другу и способствуя взаимопониманию и сохранению мира на планете.

Аннотация

Тот, кто назвал англичан «островной расой», прав лишь наполовину. Каждый англичанин – сам себе остров. Они трепетно относятся к праву на частную жизнь и личное пространство. Однако это не мешает им вступать во всевозможные клубы и общества, ведь почувствовать себя «одним из» – тайное желание любого англичанина. И они только на первый взгляд спокойные и не теряющие самообладание ни при каких обстоятельствах. Но стоит посмотреть на поведение их футбольных фанатов, как становится ясно, что не такие уж англичане невозмутимые, в их душе тоже кипят страсти, особенно подогретые пинтой-другой эля.

Аннотация

Kodust lahkudes lukustame uksed ja kontrollime üle aknad. Enne autoteele astumist vaatame mõlemale poole, et veenduda, kas teeületamine on ohutu. Miks me oleme siis nii muretud internetis ringi liikudes? Edward Lucas näitab oma raamatus, et kübermaailm on palju ohtlikum, kui pealtnäha paistab. Paroolid ei ole tõsiseks takistuseks neile, kes on otsustanud neist mööda hiilida, ja anonüümsus on lihtsalt saavutatav nii heade kui ka kurjade kavatsustega isikutele. Interneti leiutas väike grupp arvutiteadlasi, kes otsisid vahendeid kiireks infovahetuseks. Viimase kahekümne aastaga on see kasvanud globaalseks infokiirteeks, mis on avatud kõigile. Anonüümsus, mida internetikeskkond võimaldab, tähendab paraku ka tõelise privaatsuse puudumist. Valeidentiteetide loomise lihtsus muudab haavatavaks meie poliitilise, õigusliku ja majandusliku süsteemi alused. Ettevõtted, valitsused, riiklikud organisatsioonid ja isegi üksikisikud on pidevalt ohustatud, kuna sõltuvus internetist ja nutiseadmetest kasvab järjepidevalt. „Küberfoobia“ mitte ainult ei kirjelda internetis valitsevaid ohtusid, vaid toob välja ka võimalused, kuidas end tolles maailmas paremini kaitsta. Lucas seletab keerulised mõisted lahti arusaadavas keeles ja aitab paremini mõista maailma, millega iga päev kokku puutume. Edward Lucas töötab ajakirjas The Economist. Ta on kajastanud Ida-Euroopa sündmusi alates 1986. aastast, töötades Berliinis, Moskvas, Prahas, Viinis ja Balti riikides. Ta on raamatute „Uus külm sõda“ (e.k 2008) ja „Pettus“ (e.k 2012) autor.

Аннотация

Впервые теория, рассматривающая труднопрогнозируемые редкие события и их влияние на окружающую действительность, была описана Нассимом Талебом в книге «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» еще в 2007 году. Спустя 10 лет эта тема по-прежнему актуальна. Мир охвачен террористической угрозой, волны беженцев наводняют Европу, нестабильная экономическая ситуация и неожиданные результаты выборов вызывают панику населения. В то же время корпорации продолжают зарабатывать все новые миллиардные состояния, а ученые делают возможными достижения в области медицины. Книга «Седьмое чувство» – это новое осмысление исторических сил, сотрясающих наш мир, и того, как мировые лидеры, бизнес и каждый из нас может с ними справиться. Эта книга не просто изменит то, каким вы видите мир. Она даст вам возможность самим изменить его.

Аннотация

Они считают себя самыми успешными и счастливыми, но по потреблению антидепрессантов лидируют в мире. Они живут в светском государстве, религиозность которого зашкаливает. Они помешаны на здоровом образе жизни, но страдают ожирением больше, чем любой другой народ. Это лишь несколько противоречий в характере этих странных американцев. Чтобы лучше узнать и понять американские пироги, мечты и страхи – читайте книгу Стефани Фол, типичной американки, янки из Коннектикута с греческим происхождением.

Аннотация

Книга известного швейцарского журналиста и общественного деятеля Ги Меттана – не научный труд, не политический памфлет и не изобретение «новой истории». Снабженная множеством примечаний и ссылок, опирающихся на источники, и дополненная солидной библиографией – она сознательно лишена всякого академизма и наукообразия. Лучше, чем автор, о книге трудно сказать. «Россия для Запада по-разному в зависимости от исторического периода – но всегда и во всем – была „слишком“: слишком реакционная и самодержавная по сравнению с конституционными монархиями и республиками XIX века; слишком коммунистическая по сравнению с социал-демократией века XX; слишком „по-путински“ консервативная по сравнению с либеральными течениями; слишком ортодоксальная по сравнению с католицизмом и протестантизмом; слишком коллективистская по сравнению с западным культом индивидуализма; слишком большая для одной страны…» Все эти «слишком» и есть та пропасть непонимания, по обе стороны которой оказались Россия и западные страны. Книга Ги Меттана – ценный вклад в демистификацию международных отношений.

Аннотация

Kolme Iisraeli-aasta jooksul jõudsin elada religioosses juudi peres, õppida heebrea keelt ja muusikat ning kohtuda tõesti omapäraste inimestega, kelle hulka sattusid poliitajaloolane, sabatihommikused „joodikud“, ministrid, araablastest aednikud, professorid, psühholoogid… Katsusin mõista iidsete kommete tausta ja üritasin tõlkida sabatit eesti keelde. Avastasin ka neid vaatamisväärsusi, millest turist aimu ei saa. Iisraellaste seas võib nõutult kõrvaltvaatajaks jääda või saada hingelt aina rikkamaks. Või jõuda seisukohale, et selle maa inimesed on põikpäised, kuid targad ja südamlikud. Kolme aabrahamliku usundi – judaismi, kristluse ja islami – ristumispunkt Jeruusalemm, mida võib õigusega pidada maailma nabaks, sai mulle koduseks ja armsaks. Tõin Iisraeli ka Eestisse kaasa: heebrea keelt kuulen ja õpin edasi, juudi kultuurist räägib meiegi raadio ning mul on alles head lõunamaa sõbrad.

Аннотация

Книга «Человек убежденный. Личность, власть и массовые движения» (The True Believer. Thoughts on The Nature of Mass Movements) принесла Эрику Хофферу всемирную славу: написанное в 1951 г., исследование признанного классика общественной мысли посвящено природе и содержанию массовых движений человечества – будь то партии, религиозные течения, национальные или социальные революции. Чем объяснить притягательность для масс таких неоднозначных в мировой истории и духовной культуре фигур, как Христос, Будда, Магомет, Гитлер, Сталин? Выявляя закономерности, автор дает оригинальные, порой парадоксальные ответы. Хоффер снискал репутацию современного Макиавелли, однако сам он считал себя продолжателем традиций Монтеня, Паскаля и Достоевского. Как и Ницше, он – мыслитель неожиданных (и не всегда приятных) истин. Книга будет интересна всем, кто интересуется проблемами, связанными с массовыми общественными движениями и властью. Книга также выходила под названием «Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения».

Аннотация

Raamatuga „Raudne eesriie” annab tuntud ajakirjanik Anne Applebaum ülevaate sellest, kuidas kommunistid tulid pärast Teist maailmasõda Ida-Euroopas võimule ja allutasid sealsed rahvad oma hirmuvalitsusele. Stalin koos oma salapolitseiga asus aega viitmata olukorda ära kasutama ja kavandama, kuidas kehtestada täiesti uus, kommunistlik kord tervelt kümnekonnas vägagi erinevas riigis. Applebaum kirjeldab oma raamatus üksikasjaliselt, kuidas kommunistid Ida-Euroopas võimule upitati ja missuguseks sealsete inimeste elu kujunes, kui eesmärk oli saavutatud. Autor on kasutanud hiljuti avatud Ida-Euroopa arhiivide materjale, teinud sadu intervjuusid ja tõlkeid eri inimeste mälestustest, kus rabavate ja tihtipeale traagiliste üksikasjadega antakse ülevaade, kuidas miljonid inimesed püüdsid nende elu põhjalikult muutnud olukorraga toime tulla.

Аннотация

Neli aastat tagasi ilmus arvamuslugu, mis kandis pealkirja "Väike valge riik ja must president". Sellest ajast on Abdul Turay sulest taolisi Eesti elu julgelt ja otsekoheselt lahkavaid arvamusveerge ilmunud hulgi. Oma raamatus võtab ta teema ette põhjalikumalt. Abdul Turay on sündinud 1967. aastal Inglismaal Chelmsfordis ning õppinud Londoni Metropolitani ülikoolis (London Met), New Yorgi osariigi ülikooli Cortlandi kolledžis ja Soomes Tampere ülikoolis. Enne 2008. aastal Eestisse tulekut töötas ta mitmel kohal Briti valitsuse juures, muu hulgas kõnekirjutajana, kes koostas vastuseid ministritele parlamendis esitatud küsimustele. Ehkki Turay on veetnud suurema osa tööaastaid ajakirjaniku ja võrgulehe toimetajana Ühendkuningriigis, on ta saanud reporteripraktikat ka Kaug-Idas, töötades Taipeis ajalehtede Hong Kong Standard ja China News jaoks.