Аннотация

Предлагаемое издание первой части знаменитой трагедии И. В. Гёте «Фауст» может быть использовано как книга для домашнего и аудиторного чтения. Тексту трагедии предпослана вступительная статья, которая освещает историю развития фаустовской темы в немецкой литературе, историю создания и проблематику произведения Гёте, характеризует художественную форму и основные виды стиха, содержит информацию об интертекстуальных связях трагедии и литературных произведений XIX-XX веков. Неадаптированный текст на языке оригинала снабжен комментарием, который предлагает краткую характеристику каждой сцены, толкование реалий, окказиональных и устаревших слов и конструкций, сложных для понимания стихотворных строк, аллегорических и символических образов. Книга предназначена для широкого круга читателей, владеющих немецким языком, для старшеклассников, студентов вузов, а также может быть рекомендована лицам, самостоятельно изучающим немецкий язык и интересующимся немецкой классической литературой.

Аннотация

Серед письменників та інтелектуалів минулого сторіччя, творчість яких викликала великий інтерес серед інтелігенції Заходу й чинила на неї значний вплив, одне з чільних місць належить французькому письменнику, лауреату Нобелівської премії, Альберу Камю (1913–1960). Вагомість його внеску в літературу і духовну культуру ХХ сторіччя важко переоцінити. Цікавість сучасного читача до творів Камю аж ніяк не зменшилась. Тому можна з певністю сказати, що творчість цього письменника витримала найсуворішу і найсправедливішу перевірку – перевірку часом. Романи «Чужий», «Чума» та «Падіння», що представлені у цьому виданні, вважаються одними з найкращих у творчому доробку Камю. Їх об’єднує предмет роздумів письменника – це людина, її свідомість і психологія, її місце і доля в світі, її поведінка в різних життєвих ситуаціях.

Аннотация

Аннотация

Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862–1946) on saksa nobelistide hulgast eesti lugejale üks vähetuntumatest, peamiselt on tõlgitud tema draamasid, millest mõned on ka meie teatrilavadele jõudnud. „Soana ketser” – lugu noore mehe, katoliku preestri heitlusest kristliku askeesi ja dionüüsosliku elujaatuse vahel, mis lõpeb kirikule selja pööramisega – on Hauptmanni kõige menukam proosateos. Novelli „Fantoom. Endise vahialuse ülestähendused” peateema on samuti lubamatu armastus ja sellest tulenevad meeletud teod. Psühholoogilise täpsusega kujutab Hauptmann inimhinge heitlusi oma seniste tõekspidamiste (ja ühiskondliku moraali) vastu, sisemist võitlust iseendaga.

Аннотация

Tüdruku nimi on Ellen Savinger ja ta on kolm nädalat kadunud olnud. Sam Berger kardab, et tüdruk on langenud sarimõrvari ohvriks, aga enamik tema kolleegidest Stockholmi politseis ei taha teda kuulda võtta – kuni laipa ei ole, ei ole ka kuritegu. Siis satub Sam kokku salapärase Nathalie Fredéniga, kes näib juhtumist üllatavalt palju teadvat. Päevavalgele tuleb lugu, mille peadpööritavalt käänulised harud on Sami eluga kokku põimunud. Äkitselt saab kütist jahisaak ja hämaral piirimaal ootab tõde, mida liiga paljud soovivad varjata. Arne Dahl on pseudonüüm, mille all kirjutab kriminaalromaane stockholmlane Jan Arnald. Tema töid on Rootsis, Saksamaal ja Taanis korduvalt pärjatud krimikirjanduse parima romaani auhinnaga. Eesti lugejale on ta tuttav romaanisarjaga Stockholmi kriminaalpolitsei eriüksusest, nõndanimetatud A-rühmast (raamatusarjas „Mirabilia“ on ilmunud 6 raamatut). Lisaks on Dahli sulest ilmunud neljast raamatust koosnev sari, mis räägib Euroopa rahvusvahelisest politseiüksusest Opcop. „Piirimaa” on esimene osa kolmandast sarjast, mille peategelasteks on uurijad Sam Berger ja Molly Blom. See tempokas ja kaasahaaravalt sugestiivne põnevik avab lugejale uue külje Dahli rikkalikus loomingus. Uue sarja raamatute tegevus väljub traditsioonilise politseitöö raamidest ning viib lugejad palju lähemale nii ohvritele kui ka mõrvaritele. „Piirimaa“ on juba tõusnud rahvusvaheliseks bestselleriks ja sellest on saanud Arne Dahli edukaim romaan. Saksamaal on müüdud enam kui 150 000 ja Rootsis enam kui 100 000 raamatut. „Säravalt robustne stiil ja kohutav tempo, see raamat haarab teid esimesest reast alates ja ei lase enam kunagi vabaks.” –Peter James „Kui krimikirjanduses oleks magistriõpe, siis „Piirimaa“ peaks olema selle kohustuslik kirjandus. Mitte ilmaasjata ei nimetanud Rootsi üks suuremaid päevalehti seda romaani kõigi aegade parimaks Rootsi kriminaalromaaniks.“ –Geir Tangen

Аннотация

«Да не прогневаются наши умники, но, по-моему, нет ничего скучнее посвящений, и, буде на то соизволение Вашего высочества, я не стану подражать слогу этих господ и не воспользуюсь теми двумя-тремя жалкими мыслями, которые уже столько раз повторялись на все лады, что истерлись со всех сторон. Имя великого Конде – славное имя, и с ним нельзя обходиться, как с другими именами. Это блистательное имя следует давать лишь предметам, которые достойны его; я со своей стороны предложил бы поставить его во главе армии, а не во главе книги, и, мне кажется, это – разумное предложение; мне гораздо легче себе представить, что способно оно совершить, выступая против врагов нашего королевства, чем защищая от враждебной критики комедию…»

Аннотация

«Да не прогневаются наши умники, но, по-моему, нет ничего скучнее посвящений, и, буде на то соизволение Вашего высочества, я не стану подражать слогу этих господ и не воспользуюсь теми двумя-тремя жалкими мыслями, которые уже столько раз повторялись на все лады, что истерлись со всех сторон. Имя великого Конде – славное имя, и с ним нельзя обходиться, как с другими именами. Это блистательное имя следует давать лишь предметам, которые достойны его; я со своей стороны предложил бы поставить его во главе армии, а не во главе книги, и, мне кажется, это – разумное предложение; мне гораздо легче себе представить, что способно оно совершить, выступая против врагов нашего королевства, чем защищая от враждебной критики комедию…»

Аннотация

Выдающийся французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства Жан-Батист Мольер (наст. фамилия Поклен; 1622–1673) служил при дворе Людовика XIV. Опираясь на традиции народного театра и достижения классицизма, он создал жанр бытовой комедии, в которой буффонада и плебейский юмор сочетались с изяществом и артистизмом. Неистощимая фантазия, остроумие и яркость образов делают пьесы Мольера вечными. В данный том включены самые знаменитые его комедии «Тартюф, или Обманщик», «Мизантроп», «Лекарь поневоле» и «Мнимый больной».

Аннотация

Двое влюбленных: она – дочь почтенных родителей, он – незаконнорожденный сын неизвестного отца. Высокородное семейство против такого мезальянса. К тому же сейчас проходят выборы, в которых участвует глава семьи – сенатор Фокс, а молодой человек служит его помощником. Пытаясь убедить сенатора дать разрешение на брак с его дочерью, молодой человек рассказывает о своей благородной семье со стороны матери, и тогда им обоим открывается страшная правда – сенатор является его сбежавшим отцом. Свадьба становится невозможной, так же как и объяснение причин. Но оказывается, что это не единственная тайна почтенного семейства.

Аннотация

Как и в классической комедии нравов, в этой пьесе сюжет построен на курьезных ситуациях. На торжественном открытии нового отделения банка у сеньоры Мерони, жены одного из бухгалтеров, неожиданно лопается резинка на трусах. Этот инцидент, взбесивший сеньора Мерони, приводит к самым разнообразным реакциям со стороны присутствовавших и к еще более неожиданным последствиям. Все мужчины увлекаются сеньорой Мерони, а перепугавшийся за свое повышение муж тем временем пытается вернуть расположение своих начальников. И внезапно самыми порядочными оказываются, казалось бы, наименее способные на это персонажи.