Аннотация

Война отняла у Андрея Соколова и жену, и детей, и родной дом. Даже родной город, в котором вернувшийся солдат больше не находит себе места. И только встреча с маленьким Ваней, тоже потерявшим семью, помогает ему обрести новый смысл в жизни и родного человека. Для среднего школьного возраста.

Аннотация

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) – один из наиболее значительных писателей русской советской литературы. Роман «Тихий Дон» принес автору мировую известность и Нобелевскую премию в 1965 году. В настоящую книгу вошли рассказы разных лет о Великой Отечественной войне, которые любимы читателями многих поколений «Наука ненависти», «Судьба человека» и главы из романа «Они сражались за Родину» – по этому роману Сергей Бондарчук в 1975 году снял одноименный художественный фильм, ставший безусловным шедевром на все времена.

Аннотация

Михаил Александрович (1905 – 1984) – один из наиболее значительных писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии 1965 года за роман «Тихий Дон», принесший автору мировую известность. В настоящую книгу вошли рассказы из ранних сборников – «Донские рассказы», «Лазоревая степь», – а также любимые читателями многих поколений рассказы «Нахаленок», «Судьба человека» и главы из романа «Они сражались за Родину» – по этому роману Сергей Бондарчук в 1975 году снял одноименный художественный фильм, ставший безусловным шедевром на все времена.

Аннотация

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) – один из наиболее значительных писателей русской советской литературы, обладатель Нобелевской премии. В настоящую книгу вошли главы из романа «Они сражались за Родину». Будучи военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны, Шолохов собирал материал от непосредственных участников событий и опирался на собственные впечатления. Это позволило ему поднять на страницах своих произведений самые сложные вопросы – о неизбежности появления ненависти к озверевшему врагу, но сохранении человечности в целом, о проявлении силы духа и героизма среди простых людей, на долю которых выпали тяжелые испытания, лишения и потери.

Аннотация

Şoloxov yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhəti realizmdir. Həyat həqiqətlərinə sadiq qalmaq, həyati mürəkkəbliyin və eyni zamanda zənginliyin bədii təhlilini vermək, yalandan uzaq olmaq Şoloxov istedadının tərkib hissəsidir. Şoloxov realizminin daxilində yüksək emosional təsir gücünə malik işıqlı və həzin romantika vardır. Bu romantika onun yaratdığı bədii sürətlərin daxili aləmindədir. Bunun bariz nümunəsi onun qələmindən çıxmış “İnsanın taleyi” povestidir. Bu povestdə yazıçı müharibə dövrü yaradıcılığının daha populyar nümunəsini yaradaraq, sovet hərbi əsirlərinin probleminə ilk dəfə toхunur. Povest müharibənin insana təsiri və insani hisslərdən bəhs edir. Əsərin qəhrəmanı sadə bir rusdur. Müharibə başlanana qədər bu şəxs ailəsi ilə birgə firavan yaşamışdır. Sonradan müharibəyə yollanmış və təsadüflər nəticəsində sağ qala bilmişdir. Onun başına çoxlu bəlalar gəlmişdir. Dünyalar qədər sevdiyi və fəxr etdiyi oğlu Qələbə günü-9 may tarixində həlak olmuşdur. Lakin o yenə də sarsılmamış, ayaqda durmağı bacara bilmişdir. Şoloxov sanki bu əsərində insanın necə əzəmətli və ölümsüz olduğunu sübuta yetirməyə çalışmışdır. Müharibə bitdikdən sonra o, tanımadığı bir uşağa onun atası olduğunu söyləyir və uşağı hədsiz dərəcədə sevindirir.Bundan sonra uşağa oğulu kimi yanaşır və qulluq edir. Həqiqətən də, müharibə kimi ağır bir şəraitdən Sokolov (qəhrəman) kimi xoş niyyət və insani hisslərə malik insanlar sağ çıxa bilərlər.

Аннотация

«Тихий Дон» – это грандиозный роман, принесший ее автору – русскому писателю Михаилу Шолохову – мировую известность; это масштабная эпопея, повествующая о трагических событиях в истории России, о человеческих судьбах, искалеченных братоубийственной бойней, о любви, прошедшей все испытания. Трудно найти в русской литературе произведение, равное «Тихому Дону» по уровню осмысления действительности и свободе повествования.

Аннотация

Роман-эпопея, в котором переплетаются война и любовь «Тихий Дон» – роман-эпопея, над которым Шолохов работал 15 лет – с 1925 по 1940 год. Книга, которая принесла автору Нобелевскую премию по литературе за 1965 год. Одно из самых значительных, талантливых и загадочных произведений русской прозы, овеянное множеством мифов и легенд. Идут года и десятилетия, а «Тихий Дон» все так же читают, восхищаются им, снова и снова экранизируют – то максимально близко к тексту романа, то в более вольном переложении… Потому что есть в литературе две поистине вечные темы – любовь и война. Любовь, сразившая лихого казака Григория Мелехова и чужую жену, красавицу Аксинью. И война, страшная трагическая Гражданская война, искалечившая тела и души людей. М.А. Шолохов, наследники, 2021 ООО «Издательство АСТ», 2021

Аннотация

Роман-эпопея, над которым Шолохов работал 15 лет. Часть 4 «Тихий Дон» – роман-эпопея, над которым Шолохов работал 15 лет – с 1925 по 1940 год. Книга, которая принесла автору Нобелевскую премию по литературе за 1965 год. Одно из самых значительных, талантливых и загадочных произведений русской прозы, овеянное множеством мифов и легенд. Идут года и десятилетия, а «Тихий Дон» все так же читают, восхищаются им, снова и снова экранизируют – то максимально близко к тексту романа, то в более вольном переложении… Потому что есть в литературе две поистине вечные темы – любовь и война. Любовь, сразившая лихого казака Григория Мелехова и чужую жену, красавицу Аксинью. И война, страшная трагическая Гражданская война, искалечившая тела и души людей. М.А. Шолохов, наследники, 2021 ООО «Издательство АСТ», 2021

Аннотация

Роман-эпопея, над которым Шолохов работал 15 лет «Тихий Дон» – роман-эпопея, над которым Шолохов работал 15 лет – с 1925 по 1940 год. Книга, которая принесла автору Нобелевскую премию по литературе за 1965 год. Одно из самых значительных, талантливых и загадочных произведений русской прозы, овеянное множеством мифов и легенд. Идут года и десятилетия, а «Тихий Дон» все так же читают, восхищаются им, снова и снова экранизируют – то максимально близко к тексту романа, то в более вольном переложении… Потому что есть в литературе две поистине вечные темы – любовь и война. Любовь, сразившая лихого казака Григория Мелехова и чужую жену, красавицу Аксинью. И война, страшная трагическая Гражданская война, искалечившая тела и души людей. М.А. Шолохов, наследники, 2021 ООО «Издательство АСТ», 2021

Аннотация

Студия «МедиаКнига» представляет культовую выдающуюся аудиокнигу «Донские рассказы» знаменитого русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова, лауреата Нобелевской премии по литературе 1965 года – «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Премия была вручена за роман «Тихий Дон». Михаил Шолохов был удостоен ряда высших наград СССР – Сталинской премии (1941), Ленинской премии (1960). Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980), а также являлся Действительным членом АН СССР (1939). По мотивам Донских рассказов сняты несколько художественных фильмов: «Донская повесть», «Жеребёнок», «Нахалёнок», (Ленфильм, 1964), «Непрошенная любовь» («Чужая кровь») Мосфильм. 1964, Настоящая книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах, оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чём рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбирать из многих признаков наихарактернейшие.» А. С. Серафимович 1. Родинка 2. Пастух 3. Продкомиссар 4. Шибалково семя 5. Илюха 6. Алешкино сердце 7. Бахчевник 8. Путь дороженька 9. Повесть 10. Нахаленок 11. Коловерть 12. Семейный человек 13. Председатель Реввоенсовета республики 14. Кривая стежка 15. Двухмужняя 16. О донпродкоме и злоключениях заместителя донпродкомиссара товарища Птицына 17. Обида 18. Смертный враг 19. Жеребенок 20. Калоши 21. О Колчаке, крапиве и прочем 22. Червоточина 23. Лазоревая степь 24. Батраки 25. Чужая кровь 26. Один язык 27. Мягкотелый 28. Ветер Слушаем, лайкаем, активно комментируем!) © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2022