Аннотация

Hоман-антиутопия, посвященный ближнему будущему планеты Земля. «Железная пята» – весьма необычный и увлекательный роман-антиутопия, посвященный ближнему (на момент публикации в 1908 году) будущему США и планеты Земля в целом. Как и никому другому из мастеров антиутопического (да и утопического) жанра, Лондону не удалось в точности предсказать будущее. Однако сбылось многое из того, о чем он написал в романе, – и гигантские корпорации, поглощающие малый и средний бизнес, и сама идея «корпоративной культуры», и мировые войны с Германией, и даже… 1917 год как дата мощного социального взрыва. © Перевод. Р.М. Гальперина, наследники, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2023

Аннотация

Новый перевод Алексея Козлова повести Джека Лондона «Белый Клык» (1906). В повести описаны приключения Белого Клыка – свирепой помеси волка и собаки во времена Золотой Лихорадки на Аляске в конце XIX века.

Аннотация

«Маленькая хозяйка Большого дома» – одна из самых романтичных и пронзительных историй о любви в американской литературе, которую и сейчас невозможно читать, не сопереживая героям. Джек Лондон считал «Маленькую хозяйку большого дома» своим лучшим произведением. В основе сюжета классический любовный треугольник – обаятельный бизнесмен Дик Форрест, его вернувшийся из странствий друг Ивэн Грэхем и молодая жена Дика, миниатюрная красавица Паола, страдающая из-за любви к ним обоим, – трогает до слез. Полный хитросплетений и любовных интриг роман показывает мощь и глубину чувств, которые способна порождать любовь в сердцах людей.

Аннотация

История о приключениях, сокровищах, любовном треугольнике и золотой лихорадке на Аляске! Аляска охвачена золотой лихорадкой. В одночасье зарабатываются и спускаются за карточными столами огромные состояния. Гремят выстрелы. Всплывает на поверхность самая грязная пена – авантюристы всех мастей, проститутки, салунные певички, владельцы кабаков и борделей. Дочь владельца местной пароходной компании Фрона Уэлз, вернувшаяся к отцу после долгой учебы, не узнает родной Аляски и поначалу с ужасом наблюдает за происходящими переменами. Однако постепенно и ее захватывает вихрь опасных приключений золотой лихорадки. К тому же во Фрону одновременно влюбляются двое весьма ярких мужчин… © ООО «Издательство АСТ», 2023

Аннотация

Аннотация

Onlar axsaya-axsaya çaya tərəf endilər. Qabaqda gedənin ayağı çay qırağına səpələnmiş daşlara dəyib büdrədi və o səndələdi. Hər ikisi bərk yorulmuş və taqətdən düşmüşdülər. Üzlərindəki ifadədən hiss olunurdu ki, uzun müddət çətinliklərlə üzləşmiş, hər cür mərhumiyyətlərə məruz qalmışdılar. Çiyinlərindəki qayış kəmərlə çəkilib asılmış , maral dərisindən olan kisədəki yüklər onlara əziyyət verirdi. İkisinin də tüfəngi var idi. Hər ikisi başlarını aşağı sallayıb belləri bükülmüş halda hərəkət edirdi. – Eh… O gizlətdiyimiz patronlardan ikicəciyi burda olsaydı, yaman olardı – deyə onlardan biri cılız səsi ilə dilləndi. Onun səsi əlini hər şeydən üzmüş adamın səsini xatırladırdı. Daşların üzərindən köpüklənə-köpüklənə axan, sanki südə oxşayan çaya yenicə girmiş yoldaşı ona cavab vermədi. İknci yolçu da çaya girdi.İkisi də ayaqqabılarını çıxarmamışdı.Su buz kimi soyuq idi. Suyun soyuqluğundan ikisinin də ayaqları, ayaq barmaqları keyimişdi. Çayın bəzi yerlərində su dizə qədər qalxırdı və onlar müvazinətlərini saxlaya bilməyib səndələdilər.

Аннотация

Выдающийся роман Джека Лондона о сильном мужчине, который смог достичь своей цели. Но какой ценой?.. Мартин Иден – простой моряк, человек из низов. Он проходит через тяжелые испытания и благодаря упорному труду и необъятной энергии превосходит своих учителей и меняет свою жизнь. Творческий дар становится пропуском Мартину Идену в высший свет. Отныне две цели неотступно стоят перед ним: слава писателя и обладание любимой женщиной. Только мечты непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они сбудутся и принесет ли это долгожданную радость. Это самое известное произведение Джека Лондона, оно о поиске места в жизни, муках творчества и муках любви, во многом автобиографичное. Произведение показывает, как человек с силой воли и упорством может многого достичь. Помогает быть сильным в любой ситуации, учит отстаивать свою позицию. Побуждает любить жизнь во всех ее мельчайших проявлениях и жадно хвататься за каждый ее миг. Великолепное подарочное издание со специально отрисованной для этого издания обложкой известной художницы Ольги Закис и иллюстрациями Виталия Аменова внутри! Издание сопровождается комментариями литературоведа-переводчика к роману.

Аннотация

Зов предков и «Белый Клык»– трогательные повести о жизни волков, собак и людей, о любви и преданности, об испытаниях, закаляющих характер. Холод сурового Севера, бескрайние снежные равнины, зимние опасные вьюги переворачивают жизнь героев с ног на голову. Им предстоит найти свое место в мире и стать хозяевами своей жизни.

Аннотация

Povest yarı canavar balası olan itin başına gələn əhvalatlardan bəhs edir. Yazıçı bu povestində itin daxili aləmini, onun hər bir hissiyatını ustalıqla qələmə almışdır. Ağ diş öncə acınacaqlı həyat sürür, lakin əsərin sonuna yaxın o, xoşbəxt həyata nail olur. Bu əsərdə ədib öz fikirlərinə də yer vermişdir. Bu isə "Ağ diş"i oxunaqlı edən amillərdən biridir. Cek London bu əsəri ilə demək istəyir ki, heyvanla insan arasında fərq yoxdur. Yəni heyvanda insan kimi şüura sahibdir, düşünür və hər bir hissi duya bilir. Əsərdə həmçinin insanın vəhşiliyi, onun ədalətsiz həyat qanunları pislənir və yazıçı bu əsərlə insanın heyvandan daha vəhşi olduğunu bildirmək istəyir..

Аннотация

Американская классика в современной озвучке. Невероятная история любви одной пары, пережившей немало испытаний Роман «Лунная долина», впервые опубликованный в 1914 году – одно из самых светлых и оптимистичных произведений Джека Лондона. Молодым влюбленным Саксон Браун и Биллу Робертсу, покинувшим нищие рабочие предместья Окленда в поисках лучшей доли, предстоит пережить немало бед и истоптать множество дорог в поисках места, которое они могли бы назвать домом. Однако не раз и не два им предстоит убедиться, что мир полон добрых людей, готовых не просто пожалеть юную пару, но и поддержать, и прийти на помощь. Перевод. В.О. Станевич, наследники, 2011 Издание на русском языке AST Publishers, 2022