Аннотация

"Cek Londonun “Ağdiş” romanı, şübhəsiz, dünya klassikasının nadir incilərindən sayılır. Yazıçının həyat təcrübəsinin, sərrast müşahidələrinin məhsulu olan əsərin eyniadlı qəhrəmanı sərt iqlim şəraitində dünyaya göz açan, insanın əsarəti altında yaşamaq uğrunda dişi ilə, dırnağı ilə mücadilə aparan yarıqurd-yarıköpəkdir. Ağdişin insanla məşum tanışlığı onun balaca, ağ dişlərinin isti qana hələ yenicə dəydiyi vaxtlara təsadüf edir. O, insanın qüdrəti qarşısında ona baş əyməli, tam itaət göstərməli olur. Bir müddət sonra baş götürüb vəhşi təbiətə qaçsa da, aclıq onu yenidən insanlara sığınmağa vadar edir. Lakin yazıçı bəşərin nəcibliyinə inanır. Ağdiş yenidən əhliləşdirilir: bu dəfə insanın yumruq, qırmanc zərbələri ilə deyil, səbri və sevgisi ilə. Ağdiş borclu qalmağı sevmir: o, ağasını qorumaq üçün ölüm-dirim mübarizəsinə atılır."

Аннотация

"1912-ci ildə “The London Magazine” jurnalında dərc olunan “Taun” hekayəsi müasir ədəbiyyatın ilk postapokaliptik mətnlərindən hesab olunur. 2020-ci ildə dünyanı bürüyən koronavirus pandemiyası ilə bu hekayədəki hadisələr arasında tükürpərdici oxşarlıqlar var, sanki Cek London kahinlər kimi 108 il sonrakı hadisələri görüb. 2013-cü ildə bütün dünyanı çənginə alan taun epidemiyası, demək olar, bütün bəşəriyyəti məhv edir. Xoşbəxtlikdən, sağ qalanlar içində ədəbiyyat müəllimi professor Smit də var. Ancaq ibtidai dünyanın yeni sakinləri onun mədəniyyət, sivilizasiya haqqında dediklərinə qulaq vermək istəmirlər, onu boşboğaz, qoca sərsəm hesab edirlər. Cek London “al-qırmızı taun” adlı epidemiyanın həm mədəni, həm də fiziki cəhətdən dünyanın axırına necə çıxdığını vahiməli bir şəkildə təsvir edir: kritik anlarda insanlar təbii halından çıxıb barbarlaşır, kapitalistlər tez bir yol tapıb sivişib aradan çıxmaq istəyir, cəmiyyətdə anarxiya, xaos hökm sürür, şəraitin dəyişməsi ilə bir vaxtlar xidmətçi olan insanlar indi öz ağalarını kölə vəziyyətinə salırlar…"

Аннотация

"“Həyat eşqi” və “Tonqal qalamaq” hekayələri insanın çətin, ağır şəraitdə həyatda qalmasından bəhs edir. Cek London amansız təbiətin qoynunda tək-tənha qalan insanın aclıqla, dondurucu soyuqla mübarizəsini, onun tükürpərdici çarəsizliyini sərt, amma bir o qədər həyati üslubda təsvir edir. Bu kitabda soyuğu, şaxtanı iliyinə qədər hiss edirsən. Həmişə təbiəti ram edən, ondan öz məqsədləri üçün yararla­nan bəşər övladına bu dəfə təbiət meydan oxuyur. İnsanı özünə tanıtdırır, əsl xislətini üzə çıxarır. İnsan oxuduqca arzuları, qorxuları ilə üz-üzə qalır, yenidən əbədi sualları özünə verir. Hekayələrdə təsvirlər o qədər real, o qədər inandırıcıdır ki, həmin adsız qəhrəmanlarla empatiya qurmamaq mümkün deyil. Bir çox hallarda həyatı komfortlu, rahat, təhlükəsiz olduğu halda sevən insan bəs, görəsən, həyatın qəddar üzü ilə qarşılaşsa, necə davranar, onu yenə də sevərmi? Cek London bizi bu ağır sualla qarşı-qarşıya qoyur. “Alov həyat demək idi, sönməməli idi”."

Аннотация

Длительность записи: 15 часов и 32 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. «Мартин Иден» – один из самых известных романов знаменитого американского писателя Джека Лондона. Роман во многом автобиографичен – писатель, как и его герой, вышел из низов общества и добился выдающихся успехов в литературе исключительно собственными усилиями.

Аннотация

Джек Лондон (1876–1916) – американский писатель и журналист, общественный деятель, социалист. Автор множества романов, повестей и рассказов. Был очень популярен в советское время, да и сейчас многие его книги, ставшие у нас культовыми, читают и перечитывают в России. Представляем в аудиоформате повесть Джека Лондона, посвящённую истории боксёра. Автор и сам зарабатывал на жизнь боксёрскими поединками, так что это произведение можно считать отчасти автобиографичным. Боксёр Пат Глендон невероятно силён и талантлив, но, с точки зрения спортивного менеджмента, у него есть существенный недостаток: он заканчивает бои слишком быстро, лишая толпу захватывающего зрелища. Опытный менеджер пытается научить его делать спортивную карьеру и вывести в элиту бокса. Что из этого выйдет, узнаете, прослушав аудиокнигу. "Перевела с английского Рита Райт-Ковалёва Автор музыки Антон Буянов © ФТМ ©&℗ ООО 1С-Паблишинг"

Аннотация

Роман, который находился под запретом советской цензуры много десятилетий. Джек Лондон, слегка прикрываясь маской увлекательной жанровой прозы, снова возвращается к ницшеанской идее сверхчеловека! Роман, который находился под запретом советской цензуры много десятилетий. Джек Лондон, слегка прикрываясь маской увлекательной жанровой прозы, снова возвращается к ницшеанской идее сверхчеловека, волновавшей его многие годы и нашедшей выражение во множестве его поздних произведений. Респектабельные пассажиры корабля «Эльсинора» оказываются во власти восставших моряков, среди которых выделяются несколько умных, бесстрашных и жестоких «настоящих мужчин», готовых умирать и убивать во имя абсолютной свободы. Так начинается полное опасных приключений странствие «Эльсиноры» по далеким южным морям – странствие, во время которого может случиться что угодно… © ООО «Издательство АСТ», 2024

Аннотация

Джек Лондон (1876—1916) – американский журналист и писатель. Лондон прошел через жернова золотой лихорадки, обозревал Русско-японскую войну и участвовал в деятельности социалистического движения в Соединенных Штатах. Полученный жизненный опыт он использовал для написания захватывающих рассказов и романов о человеческих исканиях и жестокости северной пустоши, став первым в Америке писателем, которому удалось хорошо заработать на своем творчестве. В сборник вошли три рассказа Джека Лондона: «Любовь к жизни», гимн человеческой стойкости и силе, «Костер», история о гибельной самоуверенности в условиях экстремального холода, и «Мексиканец», рассказ о борьбе, в которой проиграть битву – значит проиграть революцию. Все рассказы публикуются на английском языке без адаптации и сокращений.

Аннотация

Джек Лондон, признанный классик американской и мировой литературы, прославился прежде всего как автор романов и повестей об увлекательных и опасных путешествиях, о сильных, благородных и целеустремленных людях. Он никогда не был мечтателем в башне из слоновой кости и еще в ранней юности узнал, что такое борьба за выживание. В его судьбе были и изматывающий фабричный труд, и «пиратские» приключения, и «золотая лихорадка». Сама жизнь подарила ему сюжеты и образы героев, позволила рассказать о том, насколько непредсказуемы могут быть повороты судьбы. В 1903 году он опубликовал книгу «Люди Бездны», в которой описал лондонское «дно» и его обитателей. Летом 1902 года он отправился в кварталы Ист-Энда, чтобы собственными глазами увидеть жизнь тех, кто оказался за чертой бедности, кто вынужден выбиваться из сил, надеясь не умереть от голода и нищеты. Обобщая опыт, полученный в этом путешествии, Джек Лондон задается вопросом о жизнеспособности цивилизации, создающей всевозможные новые блага, но не облегчающей участь простого человека.

Аннотация

Аннотация

«Зов предков» – одна из ранних работ Джека Лондона. Главным героем романа является пес, и поэтому принято считать, что это детская книга. Однако зрелость и глубина идей этого произведения делает его актуальным и для взрослых читателей. В нем затрагиваются такие темы, как выживание сильнейших, противостояние цивилизации и природы, судьбы и свободы воли. Действие романа происходит в Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Пса Бэка, помесь шотландской овчарки и сенбернара, привезли с пастушьего ранчо в Калифорнии на север. Бэк попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки. Роман рассказывает о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить в новых для себя условиях.