Аннотация

Armastatud vene jutu- ja näitekirjaniku Anton Tšehhovi kogumik koondab ühtede kaante vahele seitse lugu. Nagu ikka, otsivad Tšehhovi tegelased oma elule mõtet ja lunastust, ja nagu ikka, on nende püüdlused enamjaolt määratud luhtumisele. Justkui nõiaringis keereldes jõuavad nad aina tagasi oma teekonna alguspunkti, elu absurd varitseb ühtviisi nii vürstinnat, arsti kui ka piiskoppi. Neli siinse kogumiku lugu – „Elu igavus“, „Mees ja naine“, „Vürstinna“, „Valgelaup“ – ilmuvad eesti keeles esimest korda ja kolm – „Palat nr 6“, „Rothschildi viiul“, „Piiskop“ – ilmuvad uues tõlkes. Kogumiku on koostanud Katrin Hallas, kes annab oma saatesõnas ülevaate Tšehhovi elukäigust ning tutvustab valitud lugusid.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1889. aastal ilmunud jutustus.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1888. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1888. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Аннотация

Anton Tšehhovi 1887. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1887. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1888. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1891. aastal ilmunud novell.

Аннотация

Anton Tšehhovi 1883. aastal ilmunud novell.