Аннотация

En aquest treball ens proposem estudiar dues categories especialment problemàtiques. Ens referim a l'adverbi i a la negació, l'un considerat pels gramàtics una mena de calaix de sastre, l'altra, la història d'una absència. El nostre desig consisteix a fer l'anàlisi independent d'aquests elements, que tradicionalment apareixen inclosos dins l'apartat de l'adverbi.