Аннотация

«Предчувствия в повседневной жизни» – книга о тех интуитивных переживаниях, которые могли бы сослужить человеку хорошую службу, если бы он ими не пренебрегал. Иногда, если не хочется садиться в самолет, лучше пропустить рейс – даже если это кажется детским страхом. Джинн ван Бронкхорст пишет об эзотерических откровениях, о чем-то между ясновидением и интуицией, когда внутренний голос диктует вам, как следует поступить или что произойдет в следующую минуту. В книге применяется комплексный подход к вопросу, автор говорит о предчувствиях как с точки зрения эзотерики, так и с точки зрения психологии. И, конечно делится способами, как развить свою способность различать и трактовать предчувствия. Прочитав книгу, вы: • научитесь слышать внутренний голос; • разовьете в себе дар предчувствий; • поймете, что некоторые сны также несут в себе информацию о будущем; • станете более чутким к знакам, которые посылает вам Вселенная. Понимание предчувствий может сделать вашу жизнь проще. Как говорится, если тебе что-то кажется, значит, тебе не кажется. Перестаньте сомневаться в собственной интуиции и откройте свое сознание для нового потока информации извне.

Аннотация

Lo scopo di questo libro è analizzare il posto e il ruolo della Chiesa nell'Europa di oggi, durante il pontificato di Papa Francesco… Fin dal primo giorno è stato il Papa delle sorprese a meravigliare non solo la Chiesa, ma anche il mondo intero con le sue decisioni… Tuttavia, dopo pochissimo tempo abbiamo scoperto che l'insegnamento Papale era ambiguo e suscitava molte polemiche, portando alla divisione non ufficiale nella Chiesa. Sfortunatamente, le ambiguità nell'insegnamento Papale minano l'insegnamento fondamentale del Magistero della Chiesa. Eccone alcuni trattati in questo libro: Lo scopo di questo libro è analizzare il posto e il ruolo della Chiesa nell'Europa di oggi, durante il pontificato di Papa Francesco… Fin dal primo giorno è stato il Papa delle sorprese a meravigliare non solo la Chiesa, ma anche il mondo intero con le sue decisioni… Tuttavia, dopo pochissimo tempo abbiamo scoperto che l'insegnamento Papale era ambiguo e suscitava molte polemiche, portando alla divisione non ufficiale nella Chiesa. Sfortunatamente, le ambiguità nell'insegnamento Papale minano l'insegnamento fondamentale del Magistero della Chiesa. Eccone alcuni trattati in questo libro: • L’Europa al bivio! • New Age! • Vaccino – il nuovo salvatore dell’uomo! • IL Papa sempre ha ragione? • Il Papa vicario di Cristo o il Cristo vicario del Papa? • Riti Pagani in Vaticano! • Lo scisma nella Chiesa! • Attacco al celibato sacerdotale! • La comunione ai divorziati! • Il decentramento nell'insegnamento della fede e della morale! Questo libro non vuole criticare o attaccare il Papa, è solo un riflesso dell'autore che, da cattolico, osservando l'insegnamento Papale, soprattutto quello che solleva dubbi, vive un dramma specifico della fede, che, come è facile vedere, colpisce non solo l'autore del libro, ma molti credenti cattolici sui vari livelli della gerarchia ecclesiastica. Translator: Andrzej Stanislaw Budzinski

Аннотация

Аннотация

La raccolta include tutti i racconti dell'autore in cui preti, suore, frati o comunque la Chiesa in generale occupano un ruolo di una certa rilevanza. Di seguito, in ordine alfabetico, l'elenco dei racconti inclusi nella raccolta: ALICE, QUELLA PICCOLA FIGLIA DI … ALLA PROSSIMA TOCCA A ME FRA CIRINO E DON CICCILLO FURTO IN CHIESA IL PESO DI UN SEGRETO IL SANTO DEI MIRACOLI L’AMORE DI ROMEO LA GITA AL SANTUARIO LA PRIMA IDEA DEL CINEMA LA TERZA PRIMAVERA MISSIONE COMPIUTA, SORELLA! PAOLO E NIKOLAJ Si fa presente che, dato il carattere tematico della raccolta, alcuni di questi racconti potrebbero essere inclusi anche in altre raccolte dello stesso autore.

Аннотация

Ez az e-book a meditáció jótékony hatásai mellett elmagyarázza a meditáció lényegét és különböző meditációs technikákat mutat be. Stresszmentesen szeretnél élni? Szeretnéd kitisztítani az elméd? Szeretnél megszabadulni az összes félelmedtől? Ha bármelyikre igen a válaszod, akkor a meditáció erejére van szükséged. A Meditáció jótékony hatásai mindenki számára különbözőek, de egy dolog biztos: rekord sebességgel nő a népszerűsége a nyugati kultúrákban. Számos jótékony hatása van.Néhány példa a teljesség igénye nélkül: megnövekedett teljesítőképesség, stressz,– és depresszió csökkentése, fizikai eredetű fájdalmak, mint például a fejfájás vagy izomfájdalom csökkentése. A meditáció nem igényel órákat! A meditáció ugyan lehet egy hosszú órákat igénylő cselekvés, de nem szükségszerű. Már egy 10-15 perces gyakorlat is elegendő nyugalmat hozhat. Sokan inkább kora reggel, a napi rutinjuk megkezdése előtt szeretnek meditálni, azért hogy pozitívan induljon a mapjuk. Mások inkább a lefekvés előtti időszakot választják, hogy levezessék a napi feszültséget és nyugodtan tudjanak aludni. Még egy dolog, amit szeretnék veletek megosztani, az az, hogy hogyan született ez a z e-book. Engedjétek meg, hogy bemutassam a Ne fecsérelj több időt, kezdj MEDITÁLNI című könyvet. Translator: Urbán Ildikó

Аннотация

Tato elektronická kniha objasňuje význam meditace a představuje různé meditační techniky, které vám umožní využít výhod, jež s sebou přináší. Chcete žít bez stresu? Chcete si vyčistit mysl? Chcete se zbavit všech svých obav? Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ”ano,” pak byste rozhodně měli vyzkoušet sílu meditace! Výhody meditace Lidé mají na meditace rozdílné názory, ale jedna jedna věc je jistá: v západní kultuře rychle získává na oblíbenosti. Nabízí celou řadu profesních i osobních výhod včetně: Zvýšené produktivity Redukce stresu a depresí Snížení problematických fyzických symptomů jako jsou bolesti hlavy a svalové napětí To je jen několik málo z výhod meditace. Meditaci se nemusíte věnovat celé hodiny! Přestože se může jednat o dlouhotrvající aktivitu, nemusíte se jí věnovat několik hodin denně. Dokonce i deseti či patnáctiminutová meditační seance vám může přinést některé z výhod relaxace. Někteří lidé dávají přednost meditaci brzy ráno, která jim tak pomáhá začít nový den s pozitivním přístupem. Jiní meditují radši před spaním, aby se tak zbavili negativních myšlenek a oni tak snáze usnuli. Je spousta věcí, o něž bych se s vámi na toto téma ráda podělila, což je důvod, proč tato kniha vznikla. Dovolte, abych vám představila titul… Přestaňte marnit čas a začněte MEDITOVAT. Translator: Martin Novak

Аннотация

This e-book explains the meaning of meditation, it gives you the various meditation techniques you can use alongside the benefits of meditation. Want to live stress-free? Want to clear your mind? Want to get rid of all your fears? If you answered Yes to any of these, then you need to use the power of meditation! The Benefits of Meditation Meditation looks different for different people, but one thing is for sure: it is quickly gaining popularity in Western culture. It has many professional and personal benefits including: Increased productivity Reduction of stress and depression Reduction of troubling physical symptoms such as headaches and muscle tension That's just to name a few. Meditation Doesn't Need To Take Hours of Your Time! While meditation can be a prolonged activity, it doesn't have to take hours of your day. Even a ten or fifteen minute session of meditation can provide some benefits of relaxation. Many people prefer to meditate early in the morning before starting their day to help them start with a positive outlook. Others choose to meditate just before bed to help them relieve anxious thoughts and drift off to sleep peacefully. There's more I'd like to share on this subject with you which is how this e-book came about. Allow me introduce to you… Stop Wasting Time And Start MEDITATION. Translator: SADAQAT ALI NANNY K

Аннотация

Questo e-book spiega il significato della meditazione, ti consiglia le varie tecniche di meditazione che puoi usare insieme ai benefici della meditazione. Vuoi vivere senza stress? Vuoi liberare la mente? Vuoi liberarti di tutte le tue paure? Se hai risposto Sì a qualcuno di questi, allora devi usare il potere della meditazione! I benefici della meditazione! La meditazione ha un aspetto diverso per persone diverse, ma una cosa è certa: sta rapidamente guadagnando popolarità nella cultura occidentale. Ha molti vantaggi professionali e personali, tra cui: aumento della produttività, riduzione dello stress e della depressione, riduzione dei sintomi fisici fastidiosi come mal di testa e tensione muscolare. Questo è solo per citarne alcuni. La meditazione non ha bisogno di occupare troppo tempo! Anche se la meditazione può essere un'attività prolungata, non deve richiedere ore della tua giornata. Anche una sessione di meditazione di dieci o quindici minuti può fornire alcuni benefici del rilassamento. Molte persone preferiscono meditare la mattina presto prima di iniziare la giornata per aiutarli a iniziare con una prospettiva positiva. Altri scelgono di meditare appena prima di andare a letto per aiutarli ad alleviare i pensieri ansiosi e addormentarsi pacificamente. C'è altro che vorrei condividere con voi su questo argomento ed è così che è nato questo e-book. Permettimi di presentarti… Smettila di perdere tempo e inizia a MEDITARE. Translator: Monja Areniello

Аннотация

Isabelle B. Tremblay, author of the book Médium malgré moi! is back with a collection of messages from the universe. For nearly two years, she has been channeling messages from the dead, archangels and beings of light. Messages that are inspirational and give hope regarding the after-life and what we are living now. Messages that also allow for a spiritual awakening and an understanding of death and life. Isabelle B. Tremblay, author of the book Médium malgré moi! is back with a collection of messages from the universe. For nearly two years, she has been channeling messages from the dead, archangels and beings of light. Messages that are inspirational and give hope regarding the after-life and what we are living now. Messages that also allow for a spiritual awakening and an understanding of death and life. You can read it as a book or randomlya message to get a response or inspiration. You can alsoa message in the part concerning the dead or angels in line with your current needs. Some messages will touch you more than others, and appear to be addressed to you personally. Isabelle has been consciously working with subtle energies for more than five years. She sees herself as a messenger from the soul, and offers mediumship consultations and support for people who are experiencing or enjoying the gifts of spiritual awakening. She uses mediumship and makes it accessible to everyone for easy understanding. This is Isabelle's eighth book. Translator: NINTAI MOSES