Аннотация

"“Vadidəki zanbaq” Balzakın ən çox oxunan romanlarından biridir. Kitabda ana sevgisindən məhrum qalan Feliks adlı bir gəncin içindəki sevgi təşnəliyini necə yatızdırmasından, özündən yaşca böyük olan qadına çılğın eşqindən bəhs edir. Madam dö Morsof bir ana kimi onu öz ağuşuna alır, onun təşnə qəlbini sevgi ilə suvarır. Bu, bir-birini dəlicəsinə sevən iki insanın fədakarlıq, iztirab və əzm hekayəsidir. İki yol arasında qalan madam dö Morsof ailənin ona gətirdiyi məsuliyyətə boyun əyib övladlarının gələcək taleyini düşünməli, ərinə sadiq qalmalı, yoxsa ondan ötrü dəli-divanə olan, hər cür bəhanə ilə onu görməyə, ona xoş sözlər deməyə can atan bir gəncin sevgisinə cavab verməlidir? Avtobioqrafik xarakterli bu romanda XIX əsr fransız kübar cəmiyyətinə mənsub insanların etika və hissləri dolğun şəkildə əks olunur."

Аннотация

Роман Оноре де Бальзака «Мелкие невзгоды супружеской жизни», рассказывающий о семейной повседневности, написан в 1846 году и входит в его цикл «Человеческая комедия». «Самый иезуитский иезуит в тысячу раз менее иезуит, нежели наименее иезуитская женщина, судите сами, до какой степени женщины иезуитки! Они такия иезуитки, что хитрейший иезуит не догадается, до чего женщина доводит свой иезуитизм, такъ как существует множество способов быть иезуиткой, а женщина так искусна в этом деле, что ухитряется иезуитствовать, и виду не показывая, что она иезуитка». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Предисловие, которое всякому напомнит его собственные ощущения при вступлении в брак Нежданный сюрприз Открытия Заботливость молодой жены Вздоры Заключение Женская логика Женский иезуитизм Воспоминания и сожаления Замечание Супружеский слепень Каторжные работы Желтые улыбки Общее правило Мелкие дрязги среди невзгоды 18 брюмера брачной жизни Искусство представляться жертвой Французская кампания 14 года Погребальный звон ЧАСТЬ ВТОРАЯ Другое предисловие Мужья во второй месяц после свадьбы Честолюбивые надежды и их погибель Невинные мучения Дамский кавалер Без занятий Нескромности Грубые разоблачения Отлагательство Тщетные попытки угодить Дым без огня Домашний тиран Признания Унижения Последняя ссора Сорвалось! Выгребание жара чужими руками Ultima ratio Послесловие с объяснением того, что значит felicità в оперных финалах

Аннотация

Оноре де Бальзак – великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» (с подзаголовком «Этюды о нравах») он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. В настоящее издание вошли повести и рассказы о любви, которые сам Бальзак определял как «сцены частной жизни»: «Загородный бал», «Побочная семья», «Супружеское согласие» и «Силуэт женщины», а также блистательная повесть «Прославленный Годиссар» – о приключениях хитроумного парижского коммивояжера, который, «пресыщенный пороками Парижа, умеет надеть на себя личину провинциального простодушия».

Аннотация

«Шагреневая кожа» – один из значительных романов великого французского писателя-реалиста Оноре де Бальзака, который он отнес к разделу «Философских этюдов» своей многотомной эпопеи «Человеческих комедий». Когда ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все твои мечты обречены из-за отсутствия денег, можно ли устоять перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за исполнение желаний? creatorchords.com Alexander Nakarada / Welcome Aboard Alexander Nakarada / Vladimir Alexander Nakarada / USSR Alexander Nakarada / Village Ambiance © ИДДК

Аннотация

İlk kez 1846 yılında yayımlanan Kuzin Bette, Balzac’ın en önemli romanlarından biri olup, birçok eleştirmen tarafından da yazar için bir dönüm noktası sayılmıştır. Balzac romanı, ölümünden üç yıl önce, aralıksız iki ay boyunca çalışarak kaleme alır. Romanın geçtiği 19. yüzyıl Fransa’sı, toplumsal ve ekonomik büyük değişimlerin yaşandığı, paranın ve satın aldıklarının her şeyin önüne geçtiği bir yerdir ve elbette Hulot ailesi de bundan nasibini alır. Romana adını veren Kuzin Bette, çirkin ve yoksul olmasının, evlenememesinin bedelini ailesinden intikam alarak, onlara her fırsatta kötülük yaparak ödetmek ister. Çoğu kez bunda başarılı da olur. Felakete sürüklenen ailede; erdem, merhamet ve sadakat kötülükle sınanır hep. İkiyüzlülük ve ihtiras, her güzel hissi ezer geçer… Balzac gerçekçidir; kaleminden çıkan her bir karakter kendinden bekleneni yapar, hem de eksiksiz. Nedamet getirmez onun kötüleri ve kötülüğe tevessül etmez onun iyileri…

Аннотация

Bu eserde de her Balzac romanında olduğu gibi kadın duygularının en ince biçimde ele alınışı ve mükemmel doğa tasvirleri, yazarın, gözlem gücünün ve realist romanın en büyük kalemlerinden biri oluşunun nişanesidir. Otuz yaşında bir kadının genç bir adam için dayanılmaz çekici yanları vardır. (…) Gerçekten, bir genç kızın sayısız hayalleri vardır, çok toydur, seks konusu da sevgisine çok yakından suç ortaklığı eder; onun için bir delikanlı böyle bir sevgiyle de övünemez. Oysa bir kadın, yapılacak fedakârlıkların bütün kapsamını bilir. Genç kızın merak yüzünden, sevgilisininki ile ilgisi olmayan çekicilikler yüzünden sürüklendiği bir durumda kadın, vicdani bir duyguya boyun eğer. Biri kendini bırakır, öteki ise seçer. Bu seçiş bile çok övünülecek bir şey değil midir? Mutsuzluklar yüzünden hemen her zaman pahalıya mal olmuş bir bilgiye sahip tecrübeli kadın, kendini verirken benliğinden fazlasını verir sanki. Oysa cahil ve hemencecik inanan, hiçbir şey bilmeyen genç kız, hiçbir şeyin kıyaslamasını yapamaz; hiçbir şeyin değerini veremez. Sevgiyi kabul eder ve inceler. İnsanın yönetilmekten hoşlandığı, söz dinleyip boyun eğmenin zevk olduğu yaşta kadın bize öğretir, öğüt verir; genç kız ise her şeyi öğrenmek ister ve kadının şefkatli olduğu yerde o, toyluğunu gösterir. Kadın tek bir zafer sunar size, genç kız ise sizi bitmez tükenmez savaşlar vermeye zorlar. Birincisinde gözyaşlarından, zevklerden başka şey yoktur; ikincisinde ise keyifler, pişmanlıklar vardır. (…) Genç kızın tek bir şuhluğu vardır ve soyundu mu her şeyi söylemiş olduğuna inanır fakat kadının sayısız şuhlukları vardır ve binlerce örtü altında gizlenir. Son olarak kadın bütün gururları okşar, toy genç kız ise yalnız bir tanesini. Zaten erkek, otuz yaşındaki kadının kararsızlıklarından, korkularından, çekingenliklerinden, heyecanlarından ve öfkelerinden etkilenir ki bunlara bir genç kızın sevgisinde rastlanmaz hiçbir zaman. O yaşa geldi mi kadın; genç adamdan, uğrunda feda ettiği saygıdeğerliliği kendisine geri vermesini ister, yalnız onun için yaşar, geleceği ile uğraşır, güzel bir yaşantısı olsun ister, bu yaşantının ünlü, şanlı olmasına zorlar onu. Boyun eğer, yalvarır ve hükmeder, alçalır ve yükselir; genç kızın ağlayıp sızlamaktan başka şey yapamadığı durumlarda o, erkeğini bin vesile ile avutmasını bilir. Son olarak, durumunun bütün üstünlükleri dışında otuz yaşındaki kadın, genç kız hâline girebilir, bütün rolleri oynayabilir, utangaç olabilir ve bir felaket yüzünden güzelleşebilir hatta. İkisi arasında beklenenle beklenmeyenin, güçle güçsüzlüğün arasındaki o ölçülemez ayrılık, uzaklık vardır. Otuz yaşındaki kadın her arzuyu giderir, genç kız ise hiçbir arzuyu giderememek durumundadır, böyle yaptı mı yok olmaya mahkûmdur

Аннотация

Balzac’ın edebiyat âlemine kazandırdığı İnsanlık Komedyası’nın Töre İncelemesi kısmında Taşra Yaşamından Sahneler başlığı altında yer alan roman orijinal diliyle ilk kez 1836'da yayımlandı. Onun en önemli romanları arasında saydığımız bu eser, dünyada pek çok dile çevrildi. Vadideki Zambak, aile yaşamında zorluklar yaşayan Félix'in hayatında meydana gelen değişimlerine, kendini mutsuz bir evliliğe katlanmak zorunda hisseden Henriette'in yaşamına ve başkarakterlerimiz arasındaki ilişkiye yer veriyor. Roman aynı zamanda 1800’lü yılların Fransası'na, devrim sonrası toplumsal hayata da tanıklık etmemizi sağlıyor. «Âşıkların, aşk bittiğinde birbirlerini bir daha görmeme isteklerinin korkunç bir ihtiyaç olduğunu anladım. Her şey olduğun yerde, bir hiç olmak! Hayatın neşeli ışıklarının parladığı yerde ölümün sessiz soğukluğunu bulmak! Ah, ömür tüketen bu kıyaslar! Kısa süre sonra gençliğimi karartan tüm mutluluğun acı cehaletinden pişmanlık duymaya başladım.»

Аннотация

Оноре де Бальзак – великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. Книга «Озорные рассказы» стоит особняком в творчестве Бальзака. Это собрание игривых и забавных новелл, стилизованных под Боккаччо и Рабле, в которых – в противовес модным в ту пору печальным романтическим мотивам – воскресают галльская живость и веселость, а действие перенесено в далекое прошлое. Яркие, необыкновенные сюжеты, описания утонченных любовных утех, невероятные приключения, выразительные герои (многие из которых – реальные исторические персоны, включая монархов и распутниц) и великолепный юмор обеспечили «Озорным рассказам», несмотря на возмущенные обвинения критиков в непристойности, неувядающую популярность среди широкой массы читателей. В настоящее издание вошли все «озорные рассказы» Бальзака, включая пять историй, не опубликованных при жизни автора. Тексты сопровождаются иллюстрациями Гюстава Доре (1832–1883), чьи великолепные, живые изображения персонажей «Озорных рассказов» так и остались непревзойденными. Также в издание включен комплект иллюстраций американского художника Ральфа Бартона (1891–1931) и избранные иллюстрации французского художника Альбера Робида (1848–1926), никогда не публиковавшиеся в России. Содержит нецензурную брань.

Аннотация

Роман «Крестьяне» был создан Бальзаком в последний период его творчества. Роман строится на показе широких социальных явлений, на драматическом столкновении массовых материальных интересов. Ни в одном другом своем произведении не ставил с такой мужественной правдивостью и прямотой вопрос о существовании двух наций внутри одного общества – нации господ и рабов, имущих и неимущих, хозяев жизни и обездоленных. freepd.com Komiku / La Citadelle © ИДДК

Аннотация

Куда приводит безграничная любовь? «Гобсек» и «Отец Горио». Два самых известных произведения из цикла «Человеческая комедия». Циничный и умный ростовщик не останавливается ни перед чем ради наживы, алчность заставляет его идти на сомнительные авантюры и, совершенно не испытывая мук совести, калечить человеческие судьбы… Медленно умирает в бедном пансионе несчастный старик, растративший огромное состояние на обожаемых дочерей – легкомысленных пустышек, интересующихся только любовными интрижками да светскими удовольствиями… Жажда денег и власти, иссушающая и уродующая душу, и родительская любовь, бесконечная, жертвенная, всепрощающая, – вневременные темы, которые будут актуальны всегда, ведь человеческую натуру изменить невозможно. © Перевод. Н.И. Немчинова, наследники, 2018 © Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2017 © ООО «Издательство АСТ», 2023