Аннотация

Антон Павлович Чехов не был религиозным, но всегда уделял большое внимание месту православия в жизни народа и каждого отдельного человека. Еще в 1904 году известный философ и богослов Сергей Булгаков утверждал, что в творчестве Чехова «ярко отразились искание веры, тоска по высшему смыслу жизни, мятущееся беспокойство русской души и ее больная совесть». В этот сборник вошли рассказы писателя, написанные в разные годы, но в которых в той или иной степени прослеживаются религиозные мотивы, среди них: «На Cтрастной неделе», «Случай из практики» и «Архиерей».

Аннотация

"Çexovun hekayələri həmişə aktualdır, çünki yaratdığı parlaq obrazlara hər bir dövrdə, hər bir yerdə – məhəlləmizdə, iş yerimizdə, idarədə – rast gəlmək mümkündür. “Qılaflı adam” dünyadan təcrid olub öz qınına çəkilən, sərt, kobud qaydalarla yaşayan yunan dili müəlliminin faciəvi taleyindən bəhs edir. “Qüssə” yaşlı bir adamın dərdinə qulaq asmaq istəməyən cəmiyyətin fərdlərinin necə bir-birinə yadlaşdığını göstərir. Həcmcə kiçik olsa da, emosional təsir baxımından olduqca böyükdür. “Rotşildin skripkası” hekayəsində il boyu zərər elədiyi üçün həmişə mısmırığını sallayan, həyatdan heç cür zövq ala bilməyən bir skripka ifaçısının tədricən həyatın mənasını dərk edən, həqiqi zərərin nədən ibarət olduğunu anlayan bir insana çevrilməsindən danışılır. “Buqələmun” yaltaqlığı özünəməxsus sarkazmla tənqid edən Çexovun ən tragikomik hekayələrindən biridir. “Çaxnaşma” hekayəsi evdə qopan bir oğurluq mərəkəsi ilə başlayır. Müəllif hekayədə varlı insanların mənəvi cəhətdən necə aşındıqlarını, öz tabeçiliyində olan insanlara çəkinmədən şər-böhtan atmağın onlar üçün necə asan olduğunu təsvir edir. "

Аннотация

"Çexovun ən məşhur hekayələrindən olan “Doxsanıncı illərdə” (“Mənim həyatım”) əsərində ata-oğul konflikti fonunda o dövr cəmiyyətində baş verən təbəqələşmə və onun yaratdığı problemlərdən bəhs edilir. Əsərin qəhrəmanı Misail zadəgan, əsil-nəcabətli, kübar bir ailədə böyüsə də, onu heç vaxt buraxmayan təmiz hisslərin təhriki ilə bu mühitə qarşı çıxır, onu döyərək mənəvi travmalara məruz qoyan atasına qarşı gələrək evdən çıxıb gedir. O düşünür ki, bu kübar ailələrdə yaşayan insanlarla min bir əziyyətlə pul qazanan insanlar arasında heç bir fərq olmamalıdır; cəmiyyətdə ədaləti bərpa etmək üçün hamı fiziki əməklə məşğul olmalıdır. – Bu, Çexovun arzuladığı cəmiyyət idi. – Amma iş burasındadır ki, Misail burada da rahatlıq tapa bilmir, o bu dəfə sadə insanların qabalığından, kobud həyat tərzindən cana doyur. Müəllif burada bizi böyük bir çıxılmaza salır. İnsan tərəqqi üçün fiziki əməkdən vaz keçib maarifçilikləmi məşğul olmalıdır? Yoxsa əxlaq qanunlarını, başqasına yük olmamağı əsas sayaraq həyatını fiziki əmək əsasında qurmalıdır? "

Аннотация

"“6 №-li palata” Çexovun ən vahiməli, sarsıdıcı hekayələrindən biridir. Ağıllı, dərin fəlsəfi düşüncəsi olan bir ziyalının dəlixanaya necə düşməsini əks etdirən dəhşətamiz bir gerçəklikdir. Mürəkkəb xarakterlər, fəlsəfi dialoqlar, ağıllı insanın yalqızlığı bu hekayənin əsas motivləridir. Təqibolunma maniyasından əziyyət çəkən Qromov dəlixanaya düşməyi ilə barışmır, ondan qat-qat aşağı insanların bayırda əl-qolunu sallaya-sallaya gəzməsinə, özününsə palatada çürüməsinə daxilən dözə bilmir. Doktor Yefimiç isə xoşbəxtliyin xaricdə yox, insanın daxilində olduğunu deyir; fərqi yoxdur, insan istər palatada olsun, istər evində, əgər o, dərrakəli insandırsa, deməli, xoşbəxtdir. Yefimiç öz düşüncəsi üzündən get-gedə tənhalaşırdı. Cəmiyyətin kəmağıl, mənfəətpərəst olması onu mənən incidirdi; o yalnız palatada, Qromovla söhbət edərkən rahatlaşırdı. Əslində, Çexov cəmiyyətin iç üzünü açaraq absurd və müdhiş bir reallığı – dəlixanadakıların, əslində, ağıllı, cəmiyyətdəki bir çox intelligent insanın isə küt, hissiyyatsız olduğunu – çatdırır."

Аннотация

Аннотация

Аннотация

«Лакей при московской гостинице „Славянский базар“, Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают…»

Аннотация

Аннотация

Читателю предлагается окунуться в атмосферу русского лета, запечатленного классиками, проникнуться уединением, ностальгией, мечтательностью и простыми радостями, которые приносит с собой дачный сезон. Эта книга будет интересна всем любителям отечественной классики и тем, кто хочет просто расслабиться во время отпуска и выходных.

Аннотация

Читателю предлагается окунуться в атмосферу русского лета, запечатленного классиками, проникнуться уединением, ностальгией, мечтательностью и простыми радостями, которые приносит с собой сезон. Эта книга будет интересна всем любителям отечественной классики и тем, кто хочет вдохновения или просто расслабиться во время отпуска или выходных. СЕРГЕЙ АКСАКОВ Семейная хроника Первый отрывок из «Семейной хроники». Степан Михайлович Багров Третий отрывок из «Семейной хроники». Женитьба молодого Багрова АЛЕКСАНДР КУПРИН Олеся Куст сирени Сентиментальный роман МИХАИЛ ПРИШВИН В краю непуганых птиц Вопленица Колдуны АНТОН ЧЕХОВ На даче Дачники От нечего делать Крыжовник Дачное удовольствие Дачные правила Дачница ИВАН БУНИН Антоновские яблоки На даче Осенью КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ Желтый свет Резиновая лодка Подарок Короткие рассказы о природе