Аннотация

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию сборник новелл французского писателя Анатоля Франса «Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов», впервые изданный в 1901 году. Кренкебиль Пютуа Рике Мысли Рике Галстук Онезим Дюпон Большие манёвры в Монтиле Эмиль Адриенна Бюкэ Гемма Синьора Кьяра Неподкупные судьи Океанский Христос Жан Марто Господин Тома Домашняя кража Эдмэ или благодеяние кстати

Аннотация

Монах Пафнутий отринул земные наслаждения, посвятив себя служению Богу. Хотя уста монаха произносят молитвы, мысли его занимает актриса Таис. Она прекрасна в своем грехе. Сердце Пафнутия разрывают терзания. Он решает помочь ей очиститься от греха. Вера – вот что предлагает Пафнутий девушке взамен на ее жизнь, полную развлечений, пиров и искушений. Но прав ли Пафнутий, подавляя в себе любовь…

Аннотация

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию фантастический роман Анатоля Франса «Восстание ангелов», изданный в 1914 году и описывающий захват небес падшими ангелами. Согласно замыслу автора, ангельский бунт произошёл в том же самом 1914 году.

Аннотация

Сатирический роман «Остров пингвинов», написанный классиком французской литературы Анатолем Франсом (1844–1924), – это тонкая пародия на историю человечества, поданная как история вымышленной страны Пингвинии. Повествование начинается с жития святого Маэля, который так увлекся миссионерством, что по ошибке окрестил пингвинов, тем самым вызвав настоящий переполох в раю. Чтобы исправить оплошность, святой оказался вынужден превратить пингвинов в людей, и теперь новоявленный пингвиний народ пройдет те же этапы исторического развития, что и все европейские народы: от древних времен и до начала XX века.

Аннотация

W cieniu wiązów to pierwsza część tetralogii Historia współczesna autorstwa Anatole'a Franca.Uczony Bergeret, uznawany za porte-parole autora, obserwuje współczesną mu rzeczywistość i konfrontuje się z jej problemami. Wchodzi w kontakt ze społecznością duchownych, z którymi odbywa interesujące dysputy, a także wyrabia sobie opinię dotyczącą kleru, mogąc dostrzec różne ułomności i niegodziwości. Uprzejmy, ale sceptyczny obserwuje przedstawicieli wyższych sfer, a odpoczywa w intelektualnej atmosferze w księgarni w towarzystwie starożytnych klasyków. Powieść W cieniu wiązów została wydana w 1896 roku.Anatole France był francuskim pisarzem, którego lata twórczości przypadają na przełom XIX i XX wieku. Był bibliofilem i historykiem, prezentował postawę racjonalistyczną i sceptyczną, jego dzieła mają charakter filozoficzny, ale także satyryczny. Miał duży wpływ na twórczość m.in. Conrada, Prousta i Huxleya. W 1921 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Аннотация

Hieronim Coignard był katolickim duchownym oraz profesorem krasomówstwa w kolegium Beauvais, późniejszym m.in. sekretarzem katedry. Był bardzo płodnym pisarzem i zostawił wiele rękopisów niewydanych przed jego tragiczną śmiercią.Jego dorobek został przekazany jednemu z jego uczniów, spisał on również wspomnienia o Coignardzie, jednak została ona przejrzana i opublikowana dopiero przez Anatole'a France'a. Poglądy księdza Hieronima Coignarda to traktat filozoficzno-moralny z 1893 roku, ubrany w szatę powieści – przedstawia spotkania tytułowego bohatera z różnymi ludźmi i umieszcza go w różnych sytuacjach, prowokujących do ujawnienia jego światopoglądu, a niekiedy interwencji w los bohaterów.Anatole France był francuskim pisarzem, którego lata twórczości przypadają na przełom XIX i XX wieku. Był bibliofilem i historykiem, prezentował postawę racjonalistyczną i sceptyczną, jego dzieła mają charakter filozoficzny, ale także satyryczny. Miał duży wpływ na twórczość m.in. Conrada, Prousta i Huxleya. W 1921 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Аннотация

Manekin trzcinowy to powieść autorstwa Anatole'a France'a wydana w 1897 roku, będąca drugą częścią cyklu Historia współczesna.Jej główny bohater, pan Bergeret, przeżywa kryzys. Nie jest zadowolony ze swojego życia – czuje się niekochany przez żonę i dzieci, praca naukowa przestaje dawać mu satysfakcję. To poczucie bezsensu przywiedzie go na kres małżeństw i pozwoli zaznać życia z mniejszą liczbą zobowiązań, bogatego w intelektualny ferment, możliwości snucia refleksji na bieżące tematy polityczne i filozoficzne.Anatole France był francuskim pisarzem, którego lata twórczości przypadają na przełom XIX i XX wieku. Był bibliofilem i historykiem, prezentował postawę racjonalistyczną i sceptyczną, jego dzieła mają charakter filozoficzny, ale także satyryczny. Miał duży wpływ na twórczość m.in. Conrada, Prousta i Huxleya. W 1921 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Аннотация

Фантастический роман Анатоля Франса «Восстание ангелов», изданный в 1914 году, описывает захват небес падшими ангелами. Согласно творческому замыслу автора, ангельский бунт имел место в этом же самом 1914 году. В своем романе Франс как бы предвосхитил начало величайших катаклизмов, когда для них не было видно никакого повода, и приурочил апокалиптическую драму на небесах к рядовому, казалось бы, земному году – 1914.

Аннотация

Аннотация