Аннотация

Гюстав Флобер в романе «Саламбо» обратился к истории древнего Карфагена (III век до н. э.) и создал удивительно живописное произведение, в котором обилие исторической конкретики, описание материальной культуры, нравов не заслоняют нравственных и философских проблем, понятных и близких современному читателю: любовь и верность, доброта и жестокость, цивилизация и варварство. У Саламбо – романтическая натура и драматическая судьба; любовь и смерть – вот начало и финал ее жизни на страницах романа.

Аннотация

1789 Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da siyasi ve toplumsal çalkantılar son bulmamıştı. 1848 Devrimleri’ne gelinirken kıtada, protestolara, grevlere, başkaldırılara yol açan siyasi gelişmeler yaşanıyordu. Avrupa’da Fransa, Fransa da ise gençler başaktörüydü tüm bu gelişmelerin. Gustave Flaubert’in -kendi hayatından esintileri de taşıyarak- bu dönem gençliğinin ayrıntılı bir panoramasını sunduğu “Bir Delikanlının Hikâyesi”, genç hukuk öğrencisi Frédéric’in 1840 yılının Eylül ayında yaptığı bir gemi yolculuğu ile başlar. Genç Frédéric, Avrupa’nın yaşadığı siyasal ve sosyal kargaşalar içinde kendi kaderini kendi eline almaya çalışacak, kibar âlemlere girip çıkacak, yükselme arzusuyla dolup taşacak, kendi gibi genç arkadaşlarının kimi zaman büyük yardımlarını görecek kimi zaman da ihanetleriyle karşılaşacaktır. Tüm sosyal ilişkiler değişirken, bütün arkadaşları gibi bir yandan diğer yana savrulurken Frédéric’in kalbinde sadece tek bir şey değişmeden, olduğu gibi kalacaktır: O ilk gemi yolculuğunda görüp tutulduğu, kendinden yaşça büyük Madam Arnoux’ya olan aşkı… «Ayrılıklarda öyle bir an gelir ki sevilen kadın artık bizimle beraber değildir. Sonunda yelkovan yirmi beşi gösterince Madam Arnoux, şapkasını usulca bağlarından tutup aldı. 'Allah’a ısmarladık dostum, sevgili dostum! Sizi bir daha göremeyeceğim! Son kadınlık teşebbüsümdü bu! Ruhum hiç yanınızdan ayrılmayacak. Tanrı’dan size rahmet dilerim!' dedi.»

Аннотация

Kendi zamanının ötesinde kurduğu hayalleri ile içinde bulunduğu yaşamın tam ortasında sıkışmış olan Emma, ihtiraslı bir kadındır. Sakin, huzurlu bir hayat arzu eden eşi Charles, onun için bir hayal kırıklığıdır. Sürekli romantik aşk hikâyeleri okuyan Emma, bunların tesirinde heyecanlı ve duygusal derinliği olan ilişkiler hayal etmektedir. Evlilikten bekledikleri gerçekleşmedikçe zamanla hayatından hoşnutsuzluk duymaya başlar. Bu öyle bir hâle gelir ki, hayatının sevmediği bütün sıradanlıklarını Charles ile özdeşleştirir ve ondan nefret eder. Devrin kadınları için evlendikten sonra özgürlüklerini ifade edecek bir seçenek bulmak zordur ve Emma da bunun için elindeki tek yola; ihanete başvurur. Emma, hem aşktan beklentisini alamamış hem de aşkı için borçlanmış biri olarak çıkmaza girer. Bu borç onu hüzünlü sonuna hazırlar. Charles’ın yanında aldığı arsenik ile çırpına çırpına hayatına son verir. “… Erkek hiç olmazsa hürdür. Sevda peşinde memleketleri gezer, engelleri aşar, en uzak yerlerin tadını alır. Bir kadın ise sonsuz bir yasak hayatı yaşar…”

Аннотация

Блистательный роман, раскрывающий историю обретения жизненной мудрости жестоким путем и постепенной утраты всех и всяческих иллюзий! История обретения жизненной мудрости жестоким путем постепенной утраты всех и всяческих иллюзий – одна из любимых тем французской литературы психологического реализма. Однако мало кому удавалось прописать эту тему так же глубоко, умно и иронично, как сделал это Флобер в своем блистательном романе «Воспитание чувств». Молодому Фредерику Моро, мечтающему стать писателем и тайно и безнадежно влюбленному в замужнюю (и хранящую верность не заслуживающему этого подлецу мужу) красавицу мадам Арну, предстоит пройти долгий и нелегкий путь от юношеского идеализма, чистоты и наивности к холодному пониманию, как в действительности устроен этот мир, – причем жизненный опыт станет горьким не только для него, но и для немалого числа женщин, имевших несчастье подарить ему сердце… © Перевод. А. Федоров, наследники, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2023

Аннотация

Блистательный роман, раскрывающий историю обретения жизненной мудрости жестоким путем и постепенной утраты всех и всяческих иллюзий! История обретения жизненной мудрости жестоким путем постепенной утраты всех и всяческих иллюзий – одна из любимых тем французской литературы психологического реализма. Однако мало кому удавалось прописать эту тему так же глубоко, умно и иронично, как сделал это Флобер в своем блистательном романе «Воспитание чувств». Молодому Фредерику Моро, мечтающему стать писателем и тайно и безнадежно влюбленному в замужнюю (и хранящую верность не заслуживающему этого подлецу мужу) красавицу мадам Арну, предстоит пройти долгий и нелегкий путь от юношеского идеализма, чистоты и наивности к холодному пониманию, как в действительности устроен этот мир, – причем жизненный опыт станет горьким не только для него, но и для немалого числа женщин, имевших несчастье подарить ему сердце… © Перевод. А. Федоров, наследники, 2021 © ООО «„Издательство АСТ“», 2023

Аннотация

Блистательный роман, раскрывающий историю обретения жизненной мудрости жестоким путем и постепенной утраты всех и всяческих иллюзий! История обретения жизненной мудрости жестоким путем постепенной утраты всех и всяческих иллюзий – одна из любимых тем французской литературы психологического реализма. Однако мало кому удавалось прописать эту тему так же глубоко, умно и иронично, как сделал это Флобер в своем блистательном романе «Воспитание чувств». Молодому Фредерику Моро, мечтающему стать писателем и тайно и безнадежно влюбленному в замужнюю (и хранящую верность не заслуживающему этого подлецу мужу) красавицу мадам Арну, предстоит пройти долгий и нелегкий путь от юношеского идеализма, чистоты и наивности к холодному пониманию, как в действительности устроен этот мир, – причем жизненный опыт станет горьким не только для него, но и для немалого числа женщин, имевших несчастье подарить ему сердце… © Перевод. А. Федоров, наследники, 2021 © ООО «„Издательство АСТ“», 2023

Аннотация

Блистательный роман, раскрывающий историю обретения жизненной мудрости жестоким путем и постепенной утраты всех и всяческих иллюзий! История обретения жизненной мудрости жестоким путем постепенной утраты всех и всяческих иллюзий – одна из любимых тем французской литературы психологического реализма. Однако мало кому удавалось прописать эту тему так же глубоко, умно и иронично, как сделал это Флобер в своем блистательном романе «Воспитание чувств». Молодому Фредерику Моро, мечтающему стать писателем и тайно и безнадежно влюбленному в замужнюю (и хранящую верность не заслуживающему этого подлецу мужу) красавицу мадам Арну, предстоит пройти долгий и нелегкий путь от юношеского идеализма, чистоты и наивности к холодному пониманию, как в действительности устроен этот мир, – причем жизненный опыт станет горьким не только для него, но и для немалого числа женщин, имевших несчастье подарить ему сердце… © Перевод. А. Федоров, наследники, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2023

Аннотация

«Госпожа Бовари» – роман Гюстава Флобера, впервые напечатанный в 1856 году. Главная героиня романа – Эмма Бовари, жена врача, живущая не по средствам и заводящая внебрачные связи в надежде избавиться от пустоты и обыденности провинциальной жизни. Хотя сюжет романа довольно прост и даже банален, истинная ценность романа – в деталях и формах подачи сюжета. Флобер как писатель был известен своим стремлением довести каждое произведение до идеала, всегда стараясь подобрать верные слова. musopen.org Eduardo Vinuela / Frederic Chopin – Nocturne in B flat minor, Op. 9 no. 1 © ИДДК

Аннотация

Аннотация

Роман Флобера «Госпожа Бовари» (1856) – одно из ключевых произведений литературы реализма и безоговорочный шедевр европейской литературы. Лаконичный, простой, но трагичный сюжет супружеской жизни Эммы и Шарля Бовари в провинции уравновешен стилистическим перфекционизмом Флобера. Литературоведы указывают на темы женского «возмущенного сознания», нравственности и безнравственности, краха иллюзий и косности мещанства.