Аннотация

"“Güclü yumor dilinə malik olmaqla yanaşı, həyatın gerçəkliklərini olduqca gözəl və dəqiq əks etdirir… “1984”ü burada rüşeym halında görə bilərik. Həmçinin “Heyvanıstan”ı da… Həm zəngin oxuma zövqü yaşadan, həm də iki klassik əsərin toxumlarını eyni zamanda özündə daşıyan romanlar asanlıqla ələ düşmür”. (Con Kari, “The Sunday Times”) İnsanın ən çox içini göynədən, ağrıdan hisslərdən biri də təmiz və müqəddəs hesab etdiyi dəyərlərin kirləndiyini görməsidir. “Boğuluram” romanı modernizmdən, sənayeləşmədən bezib kənd həyatına, təbiiliyə qayıdıb, heç olmasa, orada rahatlıq tapmaq istəyən bir insanın həyatından bəhs edir… Oruell “1984” və “Heyvanıstan”da olduğu kimi, “Boğuluram” əsərində də öz əsas mövzusundan kənar qalmayıb çox incə və ironik detallarla faşizm və bolşevizm ideologiyasını tənqid edir. Romanda hadisələr İkinci Dünya müharibəsi astanasında baş verir. Dünyanın ən mərkəzi şəhərlərindən olan Londonda insanların müharibədən necə qorxmasını, sənayeləşmənin gətirdiyi acı nəticələri – kənd həyatının məhv olması, xırda dükanların monopolistlər tərəfindən udulması, kapitalizmin insanları işin köləsinə çevirməsi – Oruell olduqca dolğun və çılpaq dillə təsvir edir. "

Аннотация

"“Varlılar kasıbları necə istismar edirsə, insanlar da heyvanları o cür istismar edir”. Corc Oruell Dəhşətlisi burasındadır ki, “Heyvan Respublikası” aktuallığını itirməyərək bu gün də dünyanın ən çox oxunan kitabları siyahısındadır. Dəyişən sadəcə sinfi adlar və sistemlərdir. Oruell bu sehrli nağılı ilə tarixçilərin, diktatorların, ictimai xadimlərin demədiyi bir çox həqiqətləri, avtoritar rejimlərin insanları necə əllərində oyuncağa çevirdiyini çatdırır. “Heyvan Respublikası” XX əsr və bəlkə də, ümumilikdə dünya ədəbiyyatının ən satirik və həcv dolu əsərlərindən biri hesab olunur. İlk nəşrindən yalnız 43 il sonra SSRİ-də nəşr olunan bu kitabda Oruell Stalin və onun siyasətinin iç üzünü açır."

Аннотация

"Corc Oruellin “1984” romanı klassik antiutopiya sayılır. Sənətkarın şah əsəri sayılan “1984” ilk nəşrindən bu yana bütün dövrlərin ən oxunaqlı romanlarından sayılıb, ən məşhur siyahılarda ilk pillələrdə yer alıb. “1984” diktatura rejiminin bütün siyasi kələklərini insanı vahiməyə salan çılpaqlığı ilə göstərir. Onun az qala hər abzasında sənətkarın iti müşahidələrindən, dərin zəkasından xəbər verən aforizmlər, bənzətmələr var. Bu əsər bizə deyir ki, bəli, elementar bəşəri prinsiplərin pozulduğu cəmiyyətlərdə hər cür absurdizm mümkündür, orada iki üstəgəl iki beş edər, orada qatıq qara ola bilər. Sağlam məntiqə, insani dəyərlərə köklənməyən heç bir cəmiyyət, heç bir dövlət, heç bir millət “1984”də təsvir edilən şüur deformasiyasından, Böyük Qardaş avtoritarizmindən sığortalanmayıb."

Аннотация

George Orwell’s 1984, which tells us about the dangers of totalitarianism, has become one of the most famous dystopias of the 20th century, along with Mikhail Zamyatin’s Us, Aldous Huxley’s Brave New World, and Ray Bradbury’s Fahrenheit 451. What would happen if the establishment became obsessed with ideas of fascism and dictatorship? What would society look like if the government demanded absolute submission from its citizens? What disaster could unfold in a world like this? The fable-parable Animal Farm is full of bitter sarcasm and political satire. Those living on the farm represent the worst human vices, and the farm itself becomes the symbol of totalitarian society. How will they survive – the animals, being prepared for the slaughter? Роман «1984» об опасности тоталитаризма стал одной из самых известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери. Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим? Повесть-притча «Скотный двор» полна острого сарказма и политической сатиры. Обитатели фермы олицетворяют самые ужасные людские пороки, а сама ферма становится символом тоталитарного общества. Как будут существовать в таком обществе его обитатели – животные, которых поведут на бойню?

Аннотация

15 февраля 1945 года Джордж Оруэлл в качестве военного корреспондента отправился в Германию, чтобы как очевидец рассказать о жизни в разрушенной Европе. Здесь впервые собраны его яркие и глубокие заметки сороковых годов о мировой войне, ее цене и последствиях. Война была в фокусе радио и газетных выступлений Оруэлла еще со времени его участия в боях с франкистами в Испании в 1936–1937 гг. В 1944 году дом, в котором Оруэлл жил с семьей, был разрушен немецкими бомбами. У писателя было много причин для ненависти к противникам. Но в своих публицистических работах он прежде всего думает о будущем и ищет для всех людей выход из кровавых тупиков тотальной войны и разобщенности. В эту книгу вошло 25 работ Оруэлла, в том числе знаменитые статьи «Об убийствах из мести», «Месть отвратительна» и рецензия на «Майн кампф» Гитлера.

Аннотация

Сатирическая повесть-притча «Скотный двор» (1945) представляет собой не только аллегорию русской революции, но и повествует о тех сложностях и проблемах, с которыми может столкнуться построение любого справедливого общества, каковы бы ни были прекраснодушные идеалы его лидеров. Непомерные амбиции, эгоизм и лицемерие могут привести к извращению и предательству этих идеалов. В нашей стране эта «сказка с политическим значением», как определил жанр книги сам автор, стала известна широкому читателю в 1988 году.

Аннотация

Роман «1984» – вершина творчества Джорджа Оруэлла. В нем показано общество, в котором люди четко разделены на классы: верхний, привилегированный, партийная верхушка; средний, не имеющий права ни на что, находящийся под постоянным прицелом телекамер и подслушивающих устройств, лишенный общения и эмоций, делающий механическую работу по регулярному переписыванию истории, обделенный во всем; низший – как бы пролетариат. В этом обществе искореняется любая мысль; человек живет в страхе наказания, которое неизбежно последует за любую провинность. Такое общество уничтожает в человеке все человеческое. Чтобы человек меньше думал, примитивизируется язык, переписываются книги и газеты, поощряется доносительство, предательство – даже своих близких. Не остается ничего святого и, соответственно, ничего, для чего хотелось бы жить. Этот роман – захватывающее, но страшное повествование о том, что могло бы произойти и в СССР времен Сталина, если бы история повернулась иначе.

Аннотация

Имя Джорджа Оруэлла стало символом жанра антиутопии. Однако, его вклад в мировую литературу гораздо шире, чем кажется! Это доказывает сборник автобиографической прозы «Дорога на Уиган-Пирс», в котором писатель рассказывает о своём детстве и учебе, о тягостях рабочего класса в Англии и Гражданской войне в Испании. «Когда я сажусь писать книгу, – признавался Оруэлл, – я не говорю себе: „Хочу создать произведение искусства“. Я пишу ее – потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание…» Именно так были написаны четыре автобиографические повести Оруэлла, составившие эту книгу. «Славно, славно мы резвились» – о детстве и учебе в школе Св. Киприана; Оруэлл говорил, что он «перенес в фантастический „Лондон 1984“ звуки, запахи и цвета своего школьного детства», а «страдания учеников в английских школах – аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью». «Фунты лиха в Париже и Лондоне» – об изнанке жизни на задворках блистательного Парижа, где он работал посудомоем в отеле, и о мире лондонских бродяг и нищих, среди которых Оруэлл прожил три года, ночуя под мостами и в ночлежках для бездомных… «Дорога на Уиган-Пирс» – о севере Англии, одновременно поэтичном и индустриальном крае, и о тяготах жизни шахтеров, рабочего класса, «униженных и оскорбленных», – к чьим страданиям писатель-социалист не мог остаться равнодушен. Наконец, «Памяти Каталонии» – пожалуй, один из самых обжигающих и честных его текстов, – о гражданской войне в Испании, куда Оруэлл уехал воевать ополченцем. © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021

Аннотация

Имя Джорджа Оруэлла стало символом жанра антиутопии. Однако, его вклад в мировую литературу гораздо шире, чем кажется! Это доказывает автобиографическое эссе «Славно, славно мы резвились», в котором Оруэлл со всей откровенностью описывает непростой этап своего взросления! «Когда я сажусь писать книгу, – признавался Оруэлл, – я не говорю себе: „Хочу создать произведение искусства“. Я пишу ее – потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание…» Именно так были написаны четыре автобиографические повести Оруэлла, составившие эту книгу. «Славно, славно мы резвились» – о детстве и учебе в школе Св. Киприана; Оруэлл говорил, что он «перенес в фантастический „Лондон 1984“ звуки, запахи и цвета своего школьного детства», а «страдания учеников в английских школах – аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью». © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021

Аннотация

«Фунты лиха в Париже и Лондоне» – драматичная автобиографическая история молодого английского интеллектуала, перебивающегося в столицах случайными заработками посудомойщика в ресторанах! Удивительно, что это реальная история известнейшего писателя в истории! «Когда я сажусь писать книгу, – признавался Оруэлл, – я не говорю себе: “Хочу создать произведение искусства”. Я пишу ее – потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание…» Именно так были написаны четыре автобиографические повести Оруэлла, составившие эту книгу. «Славно, славно мы резвились» – о детстве и учебе в школе Св. Киприана; Оруэлл говорил, что он «перенес в фантастический “Лондон 1984” звуки, запахи и цвета своего школьного детства», а «страдания учеников в английских школах – аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью». «Фунты лиха в Париже и Лондоне» – об изнанке жизни на задворках блистательного Парижа, где он работал посудомоем в отеле, и о мире лондонских бродяг и нищих, среди которых Оруэлл прожил три года, ночуя под мостами и в ночлежках для бездомных… «Дорога на Уиган-Пирс» – о севере Англии, одновременно поэтичном и индустриальном крае, и о тяготах жизни шахтеров, рабочего класса, «униженных и оскорбленных», – к чьим страданиям писатель-социалист не мог остаться равнодушен. Наконец, «Памяти Каталонии» – пожалуй, один из самых обжигающих и честных его текстов, – о гражданской войне в Испании, куда Оруэлл уехал воевать ополченцем. © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021