Скачать книгу

      

      33. AASTAKÄIK 2021 NUMBER 5 (386)

      Keelekorralduse äärmised võimalused

      Külli Habicht, Tiit Hennoste, Margit Langemets, Peeter Päll, Katrin Hallik, Kadri Vider, Birute Klaas-Lang, Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Rahusaar, Urve Pirso, Elis Paemurd ...............

      Kas keel saab olla “õige” või “vale”: Keeleteadlase vaade

      Liina Lindström .............

      Normist, tavadest ja vabadusest kolmes vaates

      Ilmar Tomusk ................

      Eesti keele lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega

      Kadriliis Rämmann .........

      Ühe eesti keele õpetaja argipäev

      Taive Murd, Hannamari Soidla .......

      Õiguse mõte on sõnast suurem

      Helen Kranich ...............

      Miks mitte sotsialism?

      G. A. Cohen

      Tõlkinud Märt Väljataga

      Richard Maacki reis Amuurile

      Indrek Jääts.................. 834

      Ülestähendusi õiest esitusstiilis. II

      Zeami ........................

      Tõlkinud Margit Juurikas

      Arvustus: Barbareid oodates. Albrecht Dihle. Kreeklased ja võõrad. Tlk Jaan Lahe. Kommenteerinud ja järelsõna kirjutanud Mait Kõiv ja Jaan Lahe. (Bibliotheca Controversiarum.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2020. 224 lk.

      Kaarina Rein ................

      Jaan Lahe. Sõnum teisest maailmast: Mis on kristluse põhisõnum? Tallinn: Hildegarde Raamat, 2020. 445 lk.

      Triin Käpp ...................

      Abstracts

      Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXXV

      Herbert Normann ...........

      Joonistused lk 803, 833, 892, 922, 933:

      EKATERINA VELMEZOVA (1973) on lõpetanud Moskva Ülikooli keeleteadlasena 1996. aastal, kaitsnud filosoofiadoktori kraadi 2000 (Venemaa TA), 2005 (Lausanne’i Ülikool) ja 2007 (Toulouse’i Ülikool, habilitatsioon). Töötanud Venemaa Teaduste Akadeemia slavistika instituudis Moskvas 1999–2007, a-st 2000 õpetab Lausanne’i Ülikoolis, a-st 2015 slavistika ja Ida-Euroopa keeleteaduse ajaloo ja epistemoloogia professor.

      Paberväljaande tellijale on digiväljaande lugemine

      TASUTA: www.kultuurileht.ee

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsK CwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQU FBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAJYAZwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUF

Скачать книгу