Аннотация

For snart hundrede ar siden blev der ved en arkAeologisk udgravning pa HerjolfsnAes i Gronland gjort et sensationelt fund af tekstiler. Dette fund blev dengang betegnet som den storste tekstil-historiske begivenhed i Europa. Heroppe hojt mod nord havde man fulgt den europAeiske mode ligesom tilfAeldet var sydpa i Europa. Med HerjolfsnAesfundet kunne man se velbevarede eksempler pa middelalderens dragter, og se hvordan born og voksne gik klAedt for 8-900 ar siden.Denne bog er en praktisk, og lAenge ventet bog for alle som vil sy sin egen nordbodragt. Bogen indeholder snitmonstre af alle fundne hele dragter, hAetter og stromper fra HerjolfsnAes, tegnet af Lilli Frandsen. Af praktisk information, skriver vAever Anna Norgard om spinning af trad, farvning, vAeveteknikker, tilskAering og syning.Bogen findes ogsa i en engelsk udgave.