Аннотация

Pa hvilken made kan man tale om et klassesamfund i Danmark i dag? Og betyder klasse overhovedet noget i det nuvAerende samfund? Hovedpointen i bogen Det skjulte klassesamfund er, at skarpe sociale skel fortsat eksisterer – de er blot mindre abenlyse end tidligere. Inspireret af Pierre Bourdieus ideer om social differentiering og med byen Alborg som empirisk holdepunkt undersoger forfatterne, hvordan klassesamfundet og klasseidentitet har betydning i danskernes hverdag – og hvordan den enkelte iscenesAetter og kommunikerer sit klassemAessige tilhorsforhold via symbolske grAensedragninger og gennem de mange valg, der samlet set definerer ens livsstil, forbrug, smag, kulturelle prAeferencer samt moralske og politiske holdninger. Samtidig illustreres det, hvordan klasse ogsa viser sig som en erfaring, vi hver isAer bAerer i kroppen. Bogen vil vAere af interesse for alle, der beskAeftiger sig med eller interesserer sig for klasser og social ulighed.