Аннотация

Oplevelser er blevet et moderne velfAerdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besogende og arbejdspladser. Hvem planlAegges der for, og hvad krAeves der for at udvikle oplevelsessteder og lave oplevelsesbaseret vAekst? Virker det og kan alle vAere med?Der laves for tiden meget politik og planlAegning i Danmark baseret pa en opfattelse af, at oplevelsesokonomi rummer potentialer for udvikling af byer og lokalomrader. I bogen PlanlAegning i oplevelsessamfundet prAesenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede strategier, projekter og planer. Bogen bidrager med nye begreber, teorier og analytiske vAerktojer om stedbundet oplevelsesokonomi og dens potentialer for lokal-, regional- og byudvikling. Bogen rapporterer kritisk fra store og sma projekter i Roskilde, Billund, Frederikshavn, Thisted, Oresundsregionen, Wolfsburg og Dresden i Tyskland og Nykoping i Sverige – alle steder hvor stedbundet oplevelsesokonomi udvikles i et spAendingsfelt mellem malsAetninger om vAekst og velfAerd.