Аннотация

Ⴜიგნში წარმოდგენილია მსოფლიოს სახელმწიფოების სიმბოლიკა და საცნობარო მონაცემები: ფართობი, დედაქალაქი, მოსახლეობის რაოდენობა, ოფიციალური ენა, ვალუტა, საათის სარტყელი, ურბანიზაციის მაჩვენებელი. Ⴑულ აღწერილია მსოფლიოს 191 სახელმწიფო.

Аннотация

Ⴜიგნში ტაბულების სახით დახარისხებულია არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი უძველესი წარმართული ქართული წარწერები. Ⴀგრეთვე მოცემულია ქართული ეროვნული წარმართული კალენდრის და წელთაღრიცხვის მოკლე მიმოხილვა. Ⴃახასიათებულია ქართული ეროვნული წარმართული წელთაღრიცხვის ამოსავალი წერტილი და მის საფუძველზე შექმნილი ქართული Ⴃასაბამითის და ქართული Ⴕორონიკონის წელთაღრიცხვების სისტემები. Ⴀღწერილია თარიღების გამოთვლის ხერხები სხვადასხვა კალენდარულ სისტემებისთვის.

Аннотация

Ⴜიგნის ძირითადი დანიშნულებაა – უცნობი ენების ამოცნობა მათი დამწერლობების გარე ნიშნების მიხედვით. Ⴚნობარი მოიცავს მსოფლიოს ორასზე მეტ დამწერლობამქონე ენას. Ⴃიდი რაოდენობით მოცემულია ტაბულები და მაჩვენებლები, რომლებიც უადვილებენ მკითხველს ცნობარის ხმარებას.

Аннотация

Ⴜიგნში ტაბულების სახით დახარისხებულია არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი უძველესი წარმართული ქართული წარწერები. Ⴀგრეთვე მოცემულია ქართული ეროვნული წარმართული კალენდრის და წელთაღრიცხვის მოკლე მიმოხილვა. Ⴃახასიათებულია ქართული ეროვნული წარმართული წელთაღრიცხვის ამოსავალი წერტილი და მის საფუძველზე შექმნილი ქართული Ⴃასაბამითის და ქართული Ⴕორონიკონის წელთაღრიცხვების სისტემები. Ⴀღწერილია თარიღების გამოთვლის ხერხები სხვადასხვა კალენდარულ სისტემებისთვის.

Аннотация

Ⴜიგნში ნაჩვენებია ადრეული ქართული სასტამბო შრიფტები და მათი შემქმნელების ვინაობა, განხილულია 1629—1818 წწ. გამოცემული ძველნაბეჭდი ქართული წიგნები. Ⴜიგნი მოიცავს 241 ილუსტრაციას და 10 ტაბულას. Ⴂამოყენებული ლიტერატურის სია შესდგება 151 დასახელებისაგან. Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Аннотация

Ⴀლბომში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით, ასოების განლაგების მაგალითები სტრიქონის ხაზზე, ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ტექსტებში ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴋოყვანილია 38 მხატვრული სურათი.

Аннотация

Ⴜიგნში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი სახელწოდებებით, რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით. Ⴀფორიზმების სახით მოყვანილია ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴗოველ ასოს ახლავს ცხრა-ცხრა მხატვრული სურათი მათი სახელწოდებებით, შესრულებული ოთხივე სახის ასოებით.

Аннотация

Ⴁიბლიოგრაფიულ ცნობარში ასახულია 254 ბიბლიოგრაფიული წყარო, გამოცემული 62 წლის პერიოდის განმავლობაში (1927–1989 წწ.). Ⴑახელთა საძიებელი მოიცავს ავტორების გვარებს. Ⴚნობარის ბოლოში მოთავსებულია ლიტერატურული წყაროების და ქრონოლოგიური საძიებლები.

Аннотация

Ⴜინამდებარე ლექსიკონი «Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია» მოიცავს 2730 ტერმინს, რომლებიც ასახავენ ომისშემდგომი Ⴂერმანიის ცხოვრებას. Ⴂერმანული ტერმინები განმარტებულია ქართულ ენაზე. Ⴑტატიების თემატიკა მრავალფეროვანია: გეოგრაფია, ისტორია, ხელოვნება, კულტურა, პოლიტიკური ცხოვრება, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულები, გერმანული სამზარეულოს კერძები და ა. შ. Ⴜიგნი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები.